100%
829 €
(20 100 Kč)
Vybrané
824 €
(20 000 Kč)
Cieľová čiastka
Projekt bol úspešný