Generál a jeho vrazi

Román o první justiční vraždě komunistického režimu odhalí zákulisí popravy generála Heliodora Píky v roce 1948 i následné represe vůči jeho rodině. Váš finanční dar bude použit na úhradu nákladů spojených s jeho vydáním (redakce, korektury, tisk).

Proč si komunistický režim vybral jako svoji první oběť právě gen. Helidora Píku?

Feb 13, 2020

Proč si komunistický režim vybral jako svoji první oběť právě gen. Helidora Píku?

Odpověď na tuto otázku je třeba hledat v historii nejrůznějších represí, kterými si totalitní režimy budovaly svá impéria a pak si v nich udržovaly moc, a zároveň v psychologii osobního nepřátelství sahajícího až za hrob.

Noví vládci se potřebovali zbavit elit, které by je mohly ohrožovat. Potřebovali umlčet svědky svých zločinů, díky nimž se dostávali k moci. Potřebovali vytvářet atmosféru strachu, aby si každý rozmyslel veřejný nesouhlas s nimi osobně i s jejich nedemokratickými praktikami.

Navíc v době po 2. sv. válce se Sovětský svaz, do vítězství nad hitlerovským Německem spojenec Velké Británie, Francie a Spojených států amerických stal okamžitě protipólem v konfliktu „kapitalismus versus socialismus“. A potřeboval vybudovat celosvětovou alianci lidově demokratických a socialistických zemí jako východisko k celosvětovému vítězství ideálů Velké říjnové socialistické revoluce, k celosvětovému vítězství komunismu.

Generál Helidor Píka ve své osobě spojoval zahrnoval morální a myšlenkový protipól.

Jako bytostný demokrat a stoupenec politických postojů příznačných pro západní demokratické režimy a zároveň jako znalec poměrů v Sovětském svazu, které moskevští mocipáni nechtěli stavět na oči světové veřejnosti byl politicky nepohodlným člověkem. Stala se však ještě jedna věc: v osobách Bedřicha Reicina a Karla Vaše, v jejichž rukou byla soustředěna obrovská moc, získal nenávistné osobní nepřátele, kteří se rozhodli právě tohoto člověka v souvislosti se vším shora řečeným sprovodit ze světa.

EUR 5,702
pledged of EUR 5,148

110%

110% completed

153 contributors pledged

Literature

All or nothing. Project finished on Mar 2, 2020 at 14:16.

Choose reward for your contribution

 • sold 11
  Pro dobrý pocit a poděkování

  Chcete přispět k odhalování zločinů minulosti? Stačí tento dar a přispějete k poznání o první justiční vraždě komunistického režimu po roce 1948. Na facebookové stránce autora knihy Ladislava Vrchovského je vytvořena uzavřená skupina dárců, do které budete s poděkováním zařazeni i s možností komunikovat s ostatními dárci. 

  Reward delivery: in a month after the Hithit project end

  EUR 3.96
  (CZK 100)
 • sold 20
  Uvedení jména dárce na děkovném listě v publikaci

  Budete-li si to přát, vaše jméno bude uvedeno na zvláštním děkovném listě v závěru knihy.
  Náhled děkovné stránky vám bude zaslán do půl roku (ještě před závěrečnou korekturou knihy).

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 7.92
  (CZK 200)
 • sold 95
  Kniha s věnováním a podpisem autora

  Do měsíce od vydání knihy vám bude zaslán na vaši poštovní adresu výtisk knihy s osobním věnováním a podpisem autora.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 19.80
  (CZK 500)
 • sold 15
  Káva s autorem a osobně věnovaná kniha s věnováním

  Posezení v hezké kavárně v Praze, v Brně nebo v Ostravě (podle vašeho výběru) a popovídání si s autorem včetně osobního předání  podepsaného výtisku s věnováním. Schůzka bude realizována do čtvrt roku po vydání knihy.

  Reward delivery: in a quarter after the Hithit project end

  EUR 29.70
  (CZK 750)
 • sold 12
  Zveřejnění loga či jiného propagačního materiálu

  Jste-li majitelé firmy, na zvláštní děkovné stránce v závěru knihy bude otištěno logo firmy, případně podle domluvy jiný váš propagační materiál. 

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 39.60
  (CZK 1,000)