Změňme životy brazilským studentům češtiny

Pomozte čtyřem brazilským mladíkům studovat češtinu a žít v ČR. Naše město Nepomuk pro ně plánuje zorganizovat intenzivní kurz českého jazyka a v budoucnu stáže na univerzitách v ČR i další rozvoj. Potřebujeme peníze na nákup letenek. Děkujeme za pomoc!

Author: Pavel Motejzík

 • Kniha Nepomuk a okolí z nebe

 • Skutečná podoba sv. Jana Nepomuckého

 • Reliéf Palladium země české

 • Umělecký reliéf sv. Jan Nepomucký od V. Česáka

 • Dřevěná magnetka sv. Jan Nepomucký

 • Kovová mince sv. Jan Nepomucký

 • Cínová soška sv. Jana Nepomuckého

 • Studenti

EUR 217
pledged of EUR 3,397

6%

6% completed

8 contributors pledged

Community, Education

Nepomuk, Plzeňský kraj, Česko

All or nothing. Project finished on Dec 31, 2022 at 09:14.

Show all rewards

Jak to začalo

Město Nepomuk má od roku 2016 partnerské město São João Nepomuceno (Svatý Jan Nepomucký) v Brazílii. Od podzimu 2019 byl realizován online kurz češtiny, z něhož vzešli čtyři nejlepší studenti. V době, kdy byl kurz nabízen, byli ještě na střední škole, nyní jsou už všichni zapsáni na vysokých školách a jedná se o velmi nadané mladé muže. Jsou to: Thiago, student lékařské fakulty; Lucas, student práv; César, student pedagogické fakulty a Matheus, student farmacie a biochemie. 

Co je náš cíl?

Naším cílem je uspořádat intenzivní 15 dnů trvající letní kurz českého jazyka pro tyto studenty přímo v Nepomuku, rodišti sv. Jana Nepomuckého. Součástí budou i doprovodné aktivity a turistický program. Vybraná částka bude použita na nákup letenek pro studenty.

Detaily

Rádi bychom studium českého jazyka i budoucí rozvoj těchto studentů nadále podporovali. Do sbírky předpokládáme zapojení českých i brazilských obyvatel, a coby odměnu nabízíme například typické suvenýry se sv. Janem Nepomuckým, ale i unikátní kusy sbírkových předmětů. 

... a ještě něco navíc

V budoucnu plánujeme zapojit tyto studenty do stáží na univerzitách v České republice a nadále pracovat na jejich osobním i profesním rozvoji v českém prostředí.

Kdo jsme?

Nejstarší písemná zmínka o Nepomuku souvisí se založením nedalekého cisterciáckého kláštera v roce 1144. Již dříve existující osada Nepomuk, původně zvaná Pomuk, se postupně stala trhovou vsí a centrem správy, řemesel a obchodu pro rozlehlou klášterní doménu. Vlastní konstituování Nepomuka, jakožto osídlení městského typu, souvisí pravděpodobně se vznikem a rozvojem stříbrných dolů a rýžováním zlata, jehož pozůstatky jsou ve zdejší krajině dodnes patrné. V okolí hlavního náměstí se nachází síť středověkých štol a podzemních chodeb. Kolem roku 1340 se ve městě narodil celosvětově nejznámější Čech sv. Jan Nepomucký.

Původní trhová ves obdržela nejpozději roku 1413 městská práva, jako město byla označována ovšem již ve 14. století. V roce 1420 došlo k vypálení kláštera husity a jeho majetek přešel do rukou Švamberků a posléze Šternberků. Díky vrchnosti i samotným panovníkům získalo město rozsáhlé právo várečné i právo konání dvou několikadenních výročních trhů. Největší rozvoj města je spjat s obdobím baroka, kdy byl Nepomuk význačným poutním místem. Roku 1730 určil císař Karel VI. aby Nepomuk, zvaný někdy městem a jindy městečkem, měl již nastálo titul města. Od poloviny 19. století byl Nepomuk téměř sto let sídlem okresního soudu. 

Dnes se Nepomuk skládá ze starého města, vilových čtvrtí, které ho obklopují, sídliště Na Vinici a původně samostatných osad Dvorec a Železná Huť, kde je umístěna i železniční stanice. Ve městě je veškerá základní občanská vybavenost. Území správního obvodu ORP Nepomuk má rozlohu 309 km2 a zahrnuje 26 obcí, v nichž žije 11 000 obyvatel.

Proč to děláme?

Dejme šanci nadaným brazilským studentům pro lepší osobní i profesní rozvoj a získejme silnější vazby mezi Českou republikou a Brazílií. Děkujeme Vám za případnou pomoc, které si velmi vážíme!

Comments

Choose reward for your contribution

 • sold 4
  Finanční dar

  Dobrý skutek - poskytnu jen finance. Lze libovolně navýšit.

  Contribuição financeira. Pode ser aumentado à vontade.

   

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 4.25
  (CZK 100)
 • sold 0
  Prohlídka Svatojánského muzea Nepomuk s ředitelkou muzea

  Komentovaná prohlídka muzea v Nepomuku s výkladem ředitelky Štěpánky Kodýdkové. Prohlídka je možná během letní sezóny 2023. Otevírací doba na stránkách muzea Svatojánské muzeum.  http://www.sjmn.cz. Odměna bude zaslána elektronicky. Zaslání v ceně odměny.

  Tour do Museu São João Nepomuceno com o  diretora do museu.

  Reward delivery: in a month after the Hithit project end

  EUR 6.37
  (CZK 150)
 • remaining 10 from 10
  Dřevěná magnetka sv. Jan Nepomucký

  Rozměr 6x3,5 cm. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Ímã de madeira de São João Nepomuceno.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 8.49
  (CZK 200)
 • remaining 18 from 20
  Kovová mince sv. Jan Nepomucký

  Průměr 4 cm. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Medalha de São João Nepomuceno.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 12.74
  (CZK 300)
 • remaining 20 from 20
  Kniha Nepomuk a okolí z nebe

  Rozměry 28x17 cm, 126 stran. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Livro Nepomuk e seus arredores do céu.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 14.86
  (CZK 350)
 • sold 0
  Nová publikace Luise Pontese - Svatý Jan Nepomucký v iberoamerickém světě

  Nová publikace zaměřená na kult sv. Jana Nepomuckého v Jižní Americe, Mexiku, Španělsku a Portugalsku. Publikace vyjde v květnu 2023. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Nova publicação de Luis Pontes - São João Nepomuceno no mundo ibero-americano.

  Reward delivery: on address, in a year after the Hithit project end

  EUR 25.48
  (CZK 600)
 • remaining 8 from 10
  Cínová soška sv. Jana Nepomuckého

  Výška 10 cm. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Estatueta de estanho de São João Nepomuceno.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 42.46
  (CZK 1,000)
 • remaining 1 from 1
  Umělecký reliéf svatý Jan Nepomucký od Václava Česáka

  Bronzový umělecký reliéf s nápisem "SJN" vyrobený sochařem Václavem Česákem v omezené edici. Rozměry 19,5x24,5 cm. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Relevo artístico de São João Nepomuceno, de Vaclav Cesak.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 318.47
  (CZK 7,500)
 • remaining 2 from 2
  Reliéf Palladium země české

  Unikátní provedení dřevo, kov. Rozměry 18x23 cm. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  Relevo das armas Palladium da República Tcheca.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 424.63
  (CZK 10,000)
 • remaining 2 from 2
  Skutečná podoba sv. Jana Nepomuckého

  Skutečná podoba sv. Jana Nepomuckého - 3D tisk dle bronzového originálu. Výška 20 cm. Unikátní provedení. Bude zasláno poštou. Poštovné v ceně odměny. 

  verdadeira aparência física de São João Nepomuceno.

  Reward delivery: on address, in a quarter after the Hithit project end

  EUR 849.26
  (CZK 20,000)