Vydejme společně unikátní knihu o kominicích

Cesta za poznáním zapomenutých kominických osudů, která Vás zavede do malebných alpských údolí i různých končin Čech. Odkrývá dosud nikde nepublikované souvislosti - příběhy měst, konkrétních domů, jejich obyvatel a možná i vašich někdejších sousedů.

 • Mezinárodní setkání kominíků Santa Maria Maggiore

 • Staré kamenné domy alpských údolí

 • střechy alpských domů

 • vesnice alpských údolí

 • televizní reportáž

 • z výstavy

 • jeden z našich exponátů

 • kominická truhla

 • z výstavy

 • Oprava komínu

 • Kominík při práci

 • z výstavy

 • Taška - Kominické muzeum

 • Lahvička - saze pro štěstí

 • Švýcaršítí kominíci na naší přednášce

EUR 272
pledged of EUR 1,577

17%

17% completed

6 contributors pledged

Art, Literature

Dírná, Jihočeský kraj, Česko

Show all rewards

Jak to začalo

Již spoustu let vystavujeme rozličné exponáty naší kominické sbírky. 

Jejím prvotním základem před čtyřiceti lety byly především figurky a pohlednice,

ale s postupem času nás kominická tématika doslova pohltila.

S tím, jak jsme pronikali stále hlouběji pod povrch této ojedinělé a zároveň náročné a nebezpečné profese,

přibývaly i historické dokumenty. S nimi se propojovaly jednotlivé souvislosti a střípky

dílčích informací se pozvolna začínaly měnit ve skutečné životní příběhy opravdových lidí.

Fascinovalo nás, jak se první kominíci z malých horských vesniček dostávali přes polovinu Evropy do českého království.

Pustili jsme se do vskutku detektivní práce, protože jednotlivé útržky jsou jen torzovitě dochovány napříč celou Evropou.

Klíčovým mezníkem pro nás v tomto ohledu byl příběh kominické rodiny, působící před

třemi staletími v nedaleké Soběslavi, ve Třeboni a později ve Vídni.

S jejími potomky jsme se osobně setkali v jejich rodné obci, doslova "za devatero horami a devaterými řekami", v jednom z alpských údolí, kde již po staletí žijí.

V průběhu uplynulých staletí byly takových kominíků na našem území desítky.

Jim, ale také osudům jejich následovníků je věnována tato unikátní kniha,

přibližující více než pětisetleté působení kominíků v Čechách.

Co je náš cíl?

Vzhledem k jedinečnosti tématu, kterým se takto detailně dosud nezabývala žádná instituce u nás ani v zahraničí,

přináší kniha svým čtenářům unikátní souhrn dostupných poznatků, které se nám podařilo prostudovat.

Zdaleka není určena jen odborné nebo profesní veřejnosti.

Mnozí místní patrioti v ní naleznou vůbec poprvé zveřejňované informace o svých městech či obcích.

Pro řadu z Vás může být inspirací k návštěvě některých popisovaných míst.

K tomu může přispět také bohatý obrazový i mapový doprovod - bezmála 200 obrázků na 250 stranách v pevné vazbě.

Detaily

Životní příběhy prvních českých kominíků přesahují hranice naší země.         

Tvoří jakýsi most, propojující kultury několika zemí střední Evropy. 

Jejich osudy pečlivě studujeme v našich   i v zahraničních paměťových institucích, tedy v místech původu prvních kominíků, kteří do Čech přicházeli z italsko - švýcarského pomezí.

Vedle toho jsme zaznamenávali i vzpo-mínky dalších, dosud žijících a často stále pracovně aktivních pamětníků profese.

Podtitul knihy sice poukazuje na okruh kominíků převážně z jižních Čech,

svými souvislostmi ale zasahuje i do dalších krajů.

Na pozadí obecných dějin reflektuje vazby jednotlivých kominíků po celém území naší země - doslova od Aše až po Ostravu.   

   

... ještě něco navíc

O kominících se zpívají písničky, vyprávějí a natáčí pohádky.

Kominíci bývali – a dodnes jsou důležitým článkem v protipožární ochraně našich obcí a měst.

Většina lidí je vnímá jako symboly štěstí, což zřejmě pramení právě z jejich dovednosti

odstranit spalitelné prvky z okolí topenišť a tím zabránit hrozbě ničivých požárů.

Také o spojitostech kominíků s dnešními hasiči se v knize dočtete.

... několik slov z úvodu knihy:

"Kominíci již z povahy svého povolání po sobě na rozdíl
od svých kolegů a souputníků stavitelů, zedníků či kameníků,
zanechali pramálo hmotných dokladů.
„Velké dějiny“, v nichž konkrétní lidé žili své každodenní
příběhy, na ně dávno zapomněly. Jejich osudy až na výjimky
zapadly pod nekončícím přílivem nových událostí a osobností.
A přece bývali kdysi váženými členy obecních rad,
leckdy i nejvyššími představiteli měst či uznávaných spolků.
Byli nepostradatelní v ochraně obcí a měst před všudypřítomnou
hrozbou ohně, jak dodnes připomíná patron,
kterého si zvolili, svatý Florian."

Kdo jsme?

Jsme spolek několika nadšenců, kteří věří, že nezištná práce pro uchování všednodenní paměti má pro kulturu smysl.

Již bezmála celé desetiletí usilujeme o propagaci historie kominické profese.

Pořádáme výstavy, přednášky, obrací se na nás další kulturní instituce, jimž poskytujeme konzultační servis

nebo zapůjčujeme dílčí exponáty našeho inventáře pro jejich výstavy.

Pravidelně se účastníme aktivit spřátelených spolků,

reprezentujeme náš kraj i celou ČR při mezinárodních kominických událostech,

kde zároveň navazujeme další spolupráci.

A v neposlední řadě to vše chceme co nejdříve zastřešit stálou expozicí kominického muzea.

Proč to děláme?

Konečnému zpracování knihy se zdánlivě poněkud vyhýbá příslovečné kominické štěstí.

Nejprve to byla kovidová opatření, která nám uzavřela badatelny a museli jsme kvůli nim

několikrát odkládat grafické zpracování i tisk.

Když jsme se přes ně překlenuli, knihu dokončili a shromáždili i dostatek peněz na její

vytištění, přišlo skokové zdražení a vlastně celkový nedostatek papíru.

Vyhlídky na změnu situace zatím nevěstí obrat k lepšímu, proto nechceme již dále s vydáním otálet.      

Aby kniha mohla spatřit světlo světa, potřebujeme v poměrně krátké době shromáždit zbývající prostředky.          

Proto jsme se rozhodli využít také platformy Hithit.

News

May 24, 2022 Kulturně-historický most

Na sklonku dubna se nám podařilo uskutečnit kvůli kovidu několikrát odkládanou přednášku ve Švýcarské Soazze v údolí Mesolcina. Zdejším posluchačům i kolegům jsme předsatvili naše dosavdní výsledky na poli bádání o kořenech kominíků, kteří od 16. století pracovali v Čechách, bohužel, zatím bez…

More

Comments

Choose reward for your contribution

 • sold 0
  Pro dobrý pocit z podpoření kulturního počinu

  Můžete přispět základních 150,- Kč nebo částku libovolně navýšit.

  Reward delivery: not specified

  EUR 6.07
  (CZK 150)
 • sold 0
  Dobrý pocit + pamětní sklenička sazí pro štěstí

  Sklenička Vám vždy připomene, že jste pomohli dobré věci.

  Odměnu Vám po ukončení projektu podle předchozí dohody předáme buď osobně, nebo zašleme poštou či některou ze zásilkových služeb. K této ceně by pak bylo připočteno  aktuální poštovné.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 10.11
  (CZK 250)
 • sold 0
  Originální pamětní darovací certifikát (na Vaše jméno)

  Za příspěvek ve výši 350 korun Vás odměníme originálním pamětním darovacím certifikátem (na Vaše jméno).

  Poštovné v rámci ČR je v ceně.

  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 14.16
  (CZK 350)
 • sold 0
  Taška s logem Kominického muzea + dvojice originálních kominických kalendářů

  Originální taška s logem Kominického muzea + dvojice našich kominických kalendářů (1x celoroční nástěnný plakát, formátu A4 + 1x kartičkový - speciální edice k vydání knihy) čeká na ty z vás, kdo zašlou 450,- Kč.

  Poštovné v rámci ČR je v ceně.

  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 18.20
  (CZK 450)
 • sold 1
  Kniha Kominíci

  Samostatnou knihu Vám v rámci tohoto projektu zašleme za zvýhodněnou prodejní cenu 420,- Kč. V ceně odměny je již připočteno poštovné v rámci ČR v hodnotě 100,- Kč.

  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.
   

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 21.03
  (CZK 520)
 • sold 2
  Kniha s osobním věnováním

  Knihu Kominíci s osobním věnováním Vám zašleme v rámci ČR bez navýšené částky za poštovné.


  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 28.31
  (CZK 700)
 • sold 0
  Kniha s osobním věnováním + originální pamětní darovací certifikát (na Vaše jméno)

  Knihu s osobním věnováním
  + originální pamětní darovací certifikát (na Vaše jméno) Vám zašleme v rámci ČR bez navýšené částky za poštovné.


  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 40.44
  (CZK 1,000)
 • sold 3
  Velký balíček odměn

  Kniha s osobním věnováním
  + originální pamětní darovací certifikát (na Vaše jméno)
  + originální taška Kominického muzea
  + dvojice originálních kominických kalendářů
  + pamětní sklenička sazí pro štěstí

  V rámci ČR Vám odměnu zašleme bez navýšené částky za poštovné.


  Nechcete-li nám sdělovat Vaši adresu, můžeme se po ukončení projektu individuálně dohodnout na osobním převzetí.

  Reward delivery: on address, in a month after the Hithit project end

  EUR 64.71
  (CZK 1,600)