Pojďte s námi stavět Hnízdo pro naše ptáčata z lesní školky

Tvoříme unikátní projekt v srdci Beskyd - lesní školu, školku, environmentální, vzdělávací a volnočasové centrum Hnízdo. Za projektem stojí skvělí pedagogové, odborníci, rodiče a hlavně děti. Pojďte s námi stavět Hnízdo!

Author: Vlesedu z.s.

 • Zázemí v maringotce

 • Hnízdo

 • Jak to u nás bude vypadat

 • V kuchyni jsme jako doma

 • Příprava zahrady v novém Hnízdě

 • Na výpravě

 • Jemná motorika v praxxi

 • Adapťák

 • Učíme se navzájem

 • Zima odchází

 • Matematika jinak

 • 3D tiskárna v praxi

 • Z naší dílny

 • Konference v Hnízdě

 • Masopust v domově pro seniory

 • Spolu

 • Čas oběda

EUR 1,124
pledged of EUR 9,707

11%

11% completed

30 contributors pledged

Community, Education

Ostravice, Moravskoslezský kraj, Česko

Show all rewards

Jak to všechno začalo

Před sedmi lety jsme se rozhodli, že své děti chceme vzdělávat jinak - chceme, aby se učily podstatné věci za podpory respektujících průvodců, učily se v přírodě a od přírody, měly zdravé hodnotové a vztahové zázemí. 

Před dvěma lety se pro nás udála veliká změna a my se rozhodli jít ještě trochu jinou cestou. Začali jsme hledat nové místo. To se pro nás otevře na Ostravici. Bývalá chata Svoboda, kterou v současné době rekonstruujeme nám otevřela svět „neomezených" možností, jak předávat generacím dětí jiný způsob nahlížení na svět. Mít úctu k sobě samým, ale také k místu, ve kterém žijí, k lidem a přírodě. 

Škola má být nositelkou a ochranitelkou hodnot a tradic společnosti. Má kotvit děti v přítomnosti a přitom je učit pro budoucnost. Učit je komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, realizovat své sny a vize, být prospěšnými pro celek. Vést je k tomu, ať nezapomenou na to, kým jsou, a pěstovat v nich zdravou sebedůvěru. Důvěru v život. Učit je radosti a štěstí. 

Jsme školou, která je součástí života dětí, školou, ve které se učí životem. Naše aktivity školou nekončí. 

Naší vizí je tvořit místo, prostor - pro vzdělávání, setkávání, inspiraci, spolupráci. Prostor, ve kterém se propojí generace, názory, pohledy na svět. S novým místem se rozrůstáme o lesní mateřskou školu, komunitní centrum, vzdělávací a environmentální centrum, otevřenou zahradu.

- rejstříková škola pro děti od 1. - 9. třídy, s družinou a školní jídelnou.

 • naše škola voní lesem, děti se vzdělávají ve zdravém prostředí beskydských hor
 • lesní pedagogika a sebeřízené vzdělávání, individuální přístup
 • propojení s ročními cykly a reálným životem seberozvojové aktivity připravují děti na svět, ve kterém potřebují mít zdravou důvěru samy v sebe, dovednost spolupracovat, kriticky myslet, vytvářet a realizovat vize - to vše se silným hodnotovým základem, s úctou k člověku a přírodě.
 • projektová výuka - učení v souvislostech, podpora komunikace, spolupráce, samostatnosti a kritického myšlení.
 • učíme děti prožívat život v přítomnosti, uvědomovat si své nadání a rozvíjet je. Učíme děti zodpovědnosti vůči sobě a společnosti.
 • učíme je kultivovat pevný hodnotový základ, který jim bude oporou v málo předvídatelné budoucnosti.
 • podporujeme spolupráci dětí a posilujeme odvahu aktivně řešit vše, s čím se setkají tak, aby pro ně náročné situace byly příležitostí k růstu.

LMŠ - rejstříková školka pro děti od 3 - 6 let.

 • pobyt v přírodě, který podněcuje přirozenou zvídavost a tvořivost, umožňuje volnost pohybu a zvyšuje odolnost
 • spoluúčast na všem, co se kolem nich děje, která směřuje k samostatnosti a přijímání odpovědnosti za vlastní chování
 • smysluplná pravidla a rituály, které dávají pocit bezpečí a předvídatelného prostředí
 • rozvíjení vztahů a prosociálního chování, které vede k uvědomění si, že moje svoboda má hranice tam, kde začíná svoboda druhého
 • vyvážený program s dostatkem času pro volnou hru
 • propojení rodinného a školkového světa prostřednictvím slavností, brigád a výletů

Environmentální centrum - místo, které bude prostřednictvím vzdělávání přispívat k šíření zdravých hodnot a realizaci projektů, vedoucích k zodpovědnému stylu života. Zodpovědnému nejen k sobě, ale také ke svému okolí. Komunitní centrum bude místem inspirativního a motivujícího propojení člověka s člověkem a přírodou.

 • osvětové environmentální akce
 • vzdělávání pedagogů
 • projektové dny a workshopy pro školy
 • vzdělávací workshopy a semináře zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro budoucí pracovní uplatnění (např. počítačovou gramotnost, komunikace, spolupráce, finanční gramotnost, projektové řízení, desing a grafika apod.)
 • projektové dny pro venkovní výuku přírodovědných oborů pro školy MSK

Komunitní centrum - místo pro vzájemnou inspiraci a rozvoj místa, který vede k podpoře občanské zodpovědnosti a zároveň bude přinášet inovativní prvky pro rozvoj a podporu veřejného prostoru a místní komunity.

 • rozvíjení environmentálního vzdělávání a osvěty  s cílem lepšího zapojení veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí kraje
 • podporu a rozvoj řemesel, hodnot a tradic
 • komunitně zaměřené aktivity a akce, mezigenerační propojování, vnášení a realizaci inovativních projektů zaměřených na trvalou udržitelnost a rozvoj veřejného prostoru
 • zapojení mladých - dětí naší školy - do realizace aktivit a projektů

Volnočasové centrum - místo pro zastavení se, relaxaci, načerpání energie. Otevřený prostor pro všechny, kteří chtějí jen tak pobýt.

 • přírodní tělocvična, jedlá zahrada
 • kulturní akce - muzikoterapie, koncerty, divadlo
 • letní a příměstské tábory v průběhu celého roku
 • pobyty pro rodiny s dětmi s programem
 • pobyty pro skupiny s tématickým zaměřením

Otevřená zahrada - zahrada kolem HNÍZDA bude plná badatelských prvků a zákoutí.

 • workhoutové přírodní hřiště
 • badatelské venkovní učebny
 • zázemí pro školku
 • amfiteátr pro komunitní a kulturní akce
 • bosostezka
 • sdílené komunitní ohniště
 • opičí dráha ve stromech bylinkové záhony

Rádi bychom na zahradu umístili vodní prvky, osadili ji jedlými keři a stromy. Těšíme se na vytvoření místa k odpočinku, ale také ke společnému setkávání a hrám. V budoucnu bychom rádi obhospodařovali i sad, někde poblíž HNÍZDA. V sadu budeme chovat včely a zvířata, učit děti základům a principům hospodaření šetrného k člověku i přírodě.

Nové prostory chaty Svobody na Ostravici nám umožní rozvíjet potenciál moderního a inovativního přístupu ke vzdělávání s organickým propojením s přírodou a tradicí tohoto krásného místa. Současný stav budovy, která je stará 70 let a již 3 roky nebyla v provozu, není ideální. Je potřeba provést rekonstrukci infrastruktury pro zprovoznění a celý objekt vybavit. Rozhodli jsme se jít do toho a formou půjčky spolku, fundrasingové kampaně a grantů z různých dotačních titulů, znovu chatě vdechnout život. Sledovat či zapojit se do našeho projektu můžete zde

  

Co je náš cíl?

Rozjíždíme Lesní mateřskou školu!

Ptáčata z Hnízda jsou celý den v lese, kde si hrají, bádají a skotačí. Rádi pak spočinou po obědě v pelíšku. Pojďme jim společně splnit sen a vybudovat hnízdo k odpočinku.

Pro zázemí máme k dispozici zahradu a lesík, dar proměníme na:

 • střechu nad hlavou - zakoupení a opravu starší maringotky
 • vstup suchou nohou - vybudování kryté terasy před vstupem
 • pohodlí v hnízdě - stůl, židličky, knihovna, matrace

 Rodiče i děti přiloží rádi ruku k dílu, šroubovák, kladívko a chuť do práce jim je vlastní.

Jak to u nás bude vypadat? Nakoukněte k nám

Koho najdete u nás ve školce?

Zuzka - hlavní náčelnice

6e384828-e748-4ec4-8384-5f2b52acba5e.jpeg

Dominika - průvodce

Dominika - foto.jpg

Bára - průvodce

Bára - foto.jpg

Michal - průvodce

DSC_0006 (3).JPG

Kdo stojí za projektem?

Dagmar - skvělá na vize rozvoj a směřování celého projektu, vede školu a pedagogický tým

DSC_0364.JPG

Kristýna - organizace stavby nového Hnízda, projekty, fundrasing

Bohdanka a Richard - ekonomická, personální a organizační stránka celého projektu

Pedagogický tým, nejlepší kuchařky a úžasní rodiče.

Proč to děláme?

Protože bytí a vzdělávání venku podporuje pocit štěstí a radosti. Děti se učí překonávat diskomfort a zkoumají své hranice v dětství, bez potřeby zkoumat je v dospívání/dospělosti. Děti, které vyrůstají v takovémto prostředí, za podpory respektujících inspirativních pedagogů, budou mít zdravý hodnotový rámec - zodpovědnost za jejich životy a místo, ve kterém žijí, jim nebude cizí. 

Učíme nové generace dětí v aktivním, zodpovědném přístupu a laskavosti.

Pojďte s námi stavět Hnízdo Děkujeme za podporu!

Comments

Choose reward for your contribution

 • sold 7
  Pro dobrý pocit

  Chci aby ptáčata měla kde složit hlavu a mohla sladce snít. Bude mě to hřát u srdce. 
  Částku můžete libovolně navýšit :-) Děkujeme!

  Reward delivery: in a week after the Hithit project end

  EUR 4.04
  (CZK 100)
 • sold 8
  Kafe s výhledem na hory

  Výborná káva z lokální pražírny COKAFE, podávaná na terase u nás v Hnízdě s výhledem na hory. Kávu vám s láskou uvaříme po zahájení školního roku 2022/2023, vždy v rámci víkendové kavárny. Pošleme vám kavárenskou pozvánku.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 6.07
  (CZK 150)
 • sold 0
  Relaxace v síti za zpěvu ptáků

  Přijďte jenom tak pobýt. Vypněte na chvíli, zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků přírody. Houpací síť v naší zahradě je to pravé místo pro relaxaci. Pohoupat se můžete přijít vždy o víkendech, dáme vám vědět, kdy je volná síť.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 10.11
  (CZK 250)
 • remaining 39 from 40
  Voskový ubrousek na svačinu z naší dílny 30x30cm

  Děti se u nás mají možnost naučit celé řadě praktických dovedností a o jednu z nich se s vámi rádi podělí. Voskový ubrousek vám skvěle nahradí igelitový sáček a můžete jej používat znovu a znovu. Vyzkoušejte ho! K vyzvednutí u nás v Hnízdě nebo vám ho zašleme poštou. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až budou hotové.​

   

  Reward delivery: on address, in a year after the Hithit project end

  EUR 12.13
  (CZK 300)
 • remaining 39 from 40
  Recy utěrky z naší šicí dílny - 2 ks, 50x70 cm

  V rámci Hnízda najdete i šicí dílnu. Těší nás, že můžeme starým věcem dát druhou šanci. Jako právě třeba recy utěrkám :-) K vyzvednutí u nás v Hnízdě nebo vám je zašleme poštou. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až budou hotové.

   

  Reward delivery: on address, in a year after the Hithit project end

  EUR 14.16
  (CZK 350)
 • remaining 39 from 40
  Skvělý, s láskou vyrobený džem

  S dětmi pro vás rádi připravíme v naší hnízdní kuchyni pravý domácí džem. Ve sklenici 0,5 kg najdete nejenom lahodný obsah, ale i kus tradice tohoto místa. Ručně malovaná sklenice vám vykouzlí úsměv na tváři. K vyzvednutí u nás v Hnízdě. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až bude hotový.​

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 16.18
  (CZK 400)
 • remaining 13 from 15
  Den v lesní školce s obědem

  Přiďte si vyzkoušet, jak to u nás ve školce chodí. Čeká vás den plný poznávání a her s voňavým zakončením z naší kuchyně. Být na chvíli zase malým dítětem, co poznává svět, můžete u nás být v novém školním roce 2022/2023. 

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 20.22
  (CZK 500)
 • sold 0
  Kultura pod širým nebem

  Na co se můžete těšit?
  • příjemný čas v naší Otevřené zahradě
  • poznávání a poslech známých i méně známých hudebních nástrojů
  • tradiční písně a tance v podání místního dětského souboru Gruník
  • divadelní představení dětí ze školy
  Termín akce vám upřesníme se zahájením školního roku 2022/2023. Pošleme vám pozvánku.

  Reward delivery: in a year after the Hithit project end

  EUR 32.36
  (CZK 800)
 • remaining 15 from 18
  Pozorování hvězd s výkladem

  U nás je v noci opravdu tma, jenom hvězdy nám září nad hlavou. Přijďte se k nám podívat, my vám rádi ukážeme, kde na obloze co najdete. Pozvánku na hvězdnou nádheru vám zašleme po zahájení školního roku 2022/2023.

  Reward delivery: in a year after the Hithit project end

  EUR 40.44
  (CZK 1,000)
 • remaining 21 from 24
  Tvorba osobní mandaly

  Zveme vás na naši tvořivou dílnu. Budete mít příležitost si vytvořit přírodní mandalu přímo na míru. Dopřejte si čas sami na sebe a nechte se vést naší skvělou lektorkou výtvarným světem. Náš ateliér v Hnízdě je vám plně k dispozici. Bude to krása! Dílna proběhne na podzim 2022. Pozvánku vám zašleme po zahájení školního roku 2022/2023.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 60.67
  (CZK 1,500)
 • sold 4
  Noc pro dva se snídaní na terase

  A jak se asi spí u nás ve školce? Můžete si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži :-) A snídani na terase dostanete k tomu. Maringotka u nás na kopci je vám k dispozici vždy o víkendech. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám zašleme možné termíny a domluvíme se, kdy si chcete nechat u nás něco pěkného zdát.

  Reward delivery: in a year after the Hithit project end

  EUR 121.33
  (CZK 3,000)
 • sold 0
  Káva se sušenkou na celý školní rok

  Staňte se součástí našeho projektu a vychutnávejte si kávu se sušenkou po celý školní rok. Váš osobní hrníček, ručně malovaný, vám přichystáme na míru. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám pošleme pozvánku na první společnou kávu.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 202.22
  (CZK 5,000)
 • sold 0
  Káva se sušenkou na věky věků

  Tato odměna je pro naše největší fandy a zároveň milovníky výborné kávy. Buďte v Hnízdě jako doma, kromě osobního hrníčku, ručně malovaného, na vás bude čekat relax v síti na věky věků. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám pošleme pozvánku na první společnou kávu.

  Reward delivery: in half a year after the Hithit project end

  EUR 404.45
  (CZK 10,000)