Zachraňte zříceninu hradu Vikštejn!

Rehabilitace zříceniny hradu Vikštejna. Hrad Vikštejn je nejrozsáhlejší dochovanou zříceninou na Opavsku, první zmínka je z roku 1377. Zároveň patří mezi její nejvýznamnější a zároveň nejohroženější kulturní památky vůbec.

Autor: Za Opavu o.s.

 • Půdory hradu Vikštejn

 • Současný stav zdiva

 • Současný stav zdiva

 • Současný stav zdiva

 • Současný stav zdiva

 • Současný stav zdiva

 • Fotografie z roku 1930

 • Den hradu 2013

 • Den hradu 2013

 • Den hradu 2013

 • Info tabule

 • Den hradu 2013

 • Den hradu 2013

 • Den hradu 2013

 • Pohled na hrad z roku 1950

80 702 Kč
vybráno z 80 000 Kč

100%

100% splněno

56 lidí přispělo

Komunita, Umění

Vítkov, Moravskoslezský kraj, Česká republika

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 23.6.2014 v 11:12.

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo

Hrad Vikštejn je nejrozsáhlejší dochovanou zříceninou na Opavsku. Zároveň patří mezi její nejvýznamnější a zároveň nejohroženější kulturní památky vůbec. Přitom je hojně využíván pro společenské a kulturní akce a pravidelně navštěvován jako turistická zajímavost.  

Od roku 2011 zde v prostorách hradu Vikštejn organizují různá občanská sdružení i obec Radkov "Den hradu Vikštejna", kterého se od roku 2011 zúčastnilo více než 1000 rodičů s dětmi.

Co je náš cíl?

Cílem záměru je zahájení rehabilitace kulturní památky, a to v úvodu vytvořením takové dokumentace, která by analyzovala současný stav památky, vyhodnotila by nejkritičtější místa a navrhla taková komplexní opatření, která by byla v souladu s památkovými hodnotami stavby a zároveň vedla k záchraně tohoto významného areálu. Bez dokumentace nelze žádat o žádné dotace a přilehlá malá obec Radkov nemá dostatek prostředků na tuto studii.

Detaily

Cílem je vytvoření komplexní studie "Rehabilitace hradu Vikštejna" dle výše uvedeného rozsahu. Na základě jednoduchého výběrového řízení budou vybráni dva odborníci - stavař či architekt a statik, kteří by měli spolupracovat na jednotném výstupu.

Samozřejmostí je, již v průběhu projektové přípravy, účast na jednáních s památkovými orgány, vlastníkem a dalšími zainteresovanými stranami. Veškerou činnost a aktivity projektu bude koordinovat o.s. Radkov.  Cílem je vytvoření komplexní studie "Rehabilitace hradu Vikštejna" dle výše uvedeného rozsahu.

Při zpracování studie je nezbytné využít znalostí a zkušeností odborníků - statika a architekta, kteří navrhnou efektivní opatření vedoucí k záchraně památky. Veškerá opatření by se měla zaměřit na řešení příčin poruch a měla by vycházet ze zkušeností v oboru památkové péče. V rámci zpracování studie se očekává vytvoření pracovního týmu, ve kterém budou v průběhu plnění projektu spolupracovat zástupci všech dotčených stran (obce, sdružení, památkářů, archeologů atd.).

Rozsah studie:

1) analýza současného stavu areálu, rozbor podkladů

2) obecný návrh sanace a oprav

3) etapizace (začínající z kritických míst)

4) vzorový projekt (fáze realizační) - 2. brána, objekt při vstupu vpravo (je v nejhorším stavu) - rozbory omítek a malt, návrh stavebních a statických sanací, dřívějších dozdívek, trhlin a kavern, zvl. s ohledem na patu a korunu zdiva, odstranění náletových dřevin. 

100 000,- Kč

5) statické posouzení s návrhem opatření

40 000,- Kč.

Celkové náklady na projektovou přípravu: 140 000,- Kč.

Projekt jsme nastavili na nižší částku, neboť budeme rádi, když budeme na projektové dokumentaci alespoň začít a poté oslovit přímé sponzory z podnikatelské sféry, kteří předběžně přislíbili účast na projektu, jakmile uvidí první výsledky práce týmu.

V případě, že se vybere více prostředků než je potřeba na projektovou dokumentaci, použijí se výhradně k rekonstrukci hradu Vikštejn.

... a ještě něco navíc

Hrad Vikštejn ve druhé polovině 13. století založil Vítek ze Šostýna, první písemná zmínka o něm pochází z roku 1377, a to při dělení údělů mezi syny opavského vévody Mikuláše II. 

V srpnu 1474 obsadil hrad uherský král Matyáš Korvín, v roce 1626 pak obsadilo hrad dánské vojsko generála Mansfelda, za třicetileté války byl poškozen při vpádech Dánů a Švédů, v roce 1648 jej do povětří vyhodilo císařské vojsko. Až do druhé poloviny 16. století hrad sloužil jako ostrožna, neboť v úskoku hradby stála věž neznámého vzhledu, která kontrolovala cestu od řeky Moravice kolem hradu směrem na Opavu. Na jejím místě byla ve 20. století postavena romantická čtyrhranná věž, jejíž zbytky jsou viditelné dodnes. 

Kdo jsme?

Jsme parta nadšenců z Opavska, lidí různých zájmů i koníčků, který není lhostejné kulturní dědictví našeho regionu. Občanská iniciativa Změna pro Opavu, občanské sdružení Za Opavu o.s. a o.s. Radkov spojili své síly a snaží se o první krok k záchraně této kulturní památky, jedné z nejstarších a nejohroženějších v celé České republice.

Proč to děláme?

Realizace projektu bude mít nesporný kulturně historický význam nejen pro obec samotnou, ale pro celý region. Zlepšení stávajícího stavu a uchování hodnot památky má celospolečenský význam v rámci regionu a celé naší země. Projekt svým zaměřením přispívá ke zlepšení kvality života všech obyvatel obce, obyvatel okolních obcí, návštěvníků a turistů.

Chceme, aby i naše děti mohly nadále organizovat cyklovýlety krásným chráněným údolím řeky Moravice ke zřícenině hradu Vikštejn a připomenout si tak významné etapy dějin českého Slezska. Zřícenina je v katastrofálním stavu a bez pomoci obyčejných slušných lidí brzy spadne zcela a památka z 14.století by tak úplně zanikla.

Podpořte záchranu hradu a vyberte si svou odměnu!

Možnosti spolupráce s jednotlivými donátory či přispěvateli jsou uvedeny v odměnách. V rámci jednotlivých aktivit na zřícenině hradu Vikštejn (Open air Vikštejn, Dny Hradu, brigády sdružení Brontosaurus, o.s. Radkov atd.), budou vždy jednotliví  přátelé hradu přednostně informování o konání akcí a všech doprovodných aktivitách, dále mohou získat památeční certifikáty a další bonusy za pomoc při záchraně hradu Vikštejn. 

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 11

  DÁRCE

  - a) Bude zván na jednotlivé akce sdružení na hradě formou emailové pozvánky.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  100 Kč
 • prodáno 8

  PŘISPĚVATEL

  - a) Bude zván na jednotlivé akce sdružení, jeho přípěvek bude připomínán v rámci akcí na hradě v daném roce a na webu hradu. b) Obdrží poštou

  certifikát "Přispěvatel hradu Vikštejn"

  a potvrzení o přijetí daru.

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  250 Kč
 • prodáno 21

  KAMARÁD HRADU

  - a) Bude zván na jednotlivé akce, jeho příspěvek bude připomínán v rámci akcí na hradě v daném roce a na webu hradu. b) Opravňuje jej k účasti na doprovodných aktivitách konaných na hradě speciálně pro příznivce a podporovatele hradu. c) Obdrží rovněž poštou

  certifikát "Kamarád hradu Vikštejn"

  na

  ručním papíře z papírny ve Velkých Losinách

  .

  Doručení odměny: na adresu, do měsíce po ukončení projektu na Hithitu

  500 Kč
 • prodáno 9

  OCHRÁNCE HRADU

  - a) Bude zván na jednotlivé akce, jeho příspěvek bude připomínán v rámci akcí na hradě v daném roce, na webu hradu a na propagačních tiskovinách jež budou vydávány. b) Opravňuje jej k účasti na doprovodných aktivitách konaných na hradě specielně pro příznivce a podporovatele hradu. c) Na vybrané akci bude předán listinný certifikát o přijetí daru (

  vstupné/voucher na této akci zdarma

  ) s uvedením

  "Ochránce hradu Vikštejn"

  na

  ručním papíře z papírny ve Velkých Losinách

  z rukou

  náměstka primátora Statutárního města Opavy Mgr.Dalibora Halátka

  .

  Doručení odměny: nespecifikováno

  1 500 Kč
 • zbývá 21 z 25

  PATRON HRADU

  - a) Bude zván na jednotlivé akce, jeho příspěvek bude připomínán v rámci akcí na hradě v daném roce, na webu hradu a na propagačních tiskovinách jež budou vydávány. b) Opravňuje jej k účasti na doprovodných aktivitách konaných na hradě specielně pro příznivce a podporovatele hradu. c) Na vybrané akci bude předán zarámovaný

  RUČNĚ PSANÝ A MALOVANÝ ZARÁMOVANÝ listinný certifikát

  o přijetí daru (

  vstupné/voucher na této akci zdarma

  ) s uvedením

  "Patron hradu Vikštejn"

  na

  ručním papíře z papírny ve Velkých Losinách

  z rukou

  náměstka primátora Statutárního města Opavy Mgr.Dalibora Halátka

  . Počet Patronů hradu Vikštejn je v této akci omezen na

  maximálně 25 osob

  . d)

  Jméno nebo logo bude uvedeno na pamětní desce

  po rekonstrukci hradu.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  5 000 Kč
 • prodáno 3

  HRADNÍ PÁN

  - odměna je určena pro největšího sponzora/dárce v rámci této akce, tj. dárce s nejvyšším finančním příspěvkem, vyšším než 5.000 Kč. a) Bude zván na jednotlivé akce, jeho příspěvek bude připomínán v rámci akcí na hradě v daném roce, na webu hradu a na propagačních tiskovinách jež budou vydávány. b) Opravňuje jej k účasti na doprovodných aktivitách konaných na hradě specielně pro příznivce a podporovatele hradu. c) Na vybrané akci bude předán zarámovaný

  RUČNĚ PSANÝ A MALOVANÝ ZARÁMOVANÝ listinný certifikát

  o přijetí daru (

  vstupné/voucher na této akci zdarma

  ) s uvedením

  "HRADNÍ PÁN"

  na

  ručním papíře z papírny ve Velkých Losinách

  z rukou

  náměstka primátora Statutárního města Opavy Mgr.Dalibora Halátka

  . Počet certifikátů v této akci omezen na

  maximálně 1 osobu

  . Pokud bude více osob se stejnou částkou, pak certifikát obdrží ten, kdo poskytl vyšší příspěvek dříve. d)

  Jméno nebo logo bude uvedeno na pamětní desce

  po rekonstrukci hradu.

  Doručení odměny: nespecifikováno

  5 001 Kč