Olga Havlová byla ženou činu a akce – byla kreativní a inspirativní. Takový bude i dokument, který o ní natáčí režisér Miroslav Janek. Chceme ukázat mladé generaci její postoje a její životní příběh. Peníze použijeme na vykoupení soukromých archivů.

 • na Hrádečku

124 400 Kč
vybráno z 100 000 Kč

124%

124% splněno

93 lidí přispělo

Film

Praha, Hlavní město Praha, Česká republika

Zobrazit všechny odměny

Letos by Olga Havlová oslavila osmdesátiny, její dlouholetá kamarádka, sousedka na Hrádečku a později její spolupracovnice – Andulka Freimanová při práci na knize Síla věcnosti Olgy Havlové objevila a shromáždila zajímavé a dosud nezveřejněné fotografie, materiály z prostředí undergroundu a další vzpomínky pamětníků. Uvědomila si, že je to asi poslední příležitost, jak ještě vytvořit filmovou vzpomínku - obraz Olgy Havlové za přispění lidí, kteří ji osobně znali, prožili s ní kus života a měli ji rádi. S tímto nápadem oslovila producentku Jarmilu Polákovu a společně se shodly na režisérovi Miroslavu Jankovi.

Na Olgu Havlovou vzpomínají přátelé jako na nejbližšího a nejspolehlivějšího parťáka Václava Havla, na kamarádku, která nezkazí žádnou legraci, naopak ji vymýšlí, štědrou hostitelku, vášnivou hráčku a houbařku, milovnici přírody, ostrou glosátorku, statečnou a pilnou disidentku, jako na ženu moudrou a věcnou, vždy s nohama na zemi a vždy svou. Ti, kteří ji osobně neznali, vzpomínají na důstojnou a milovanou manželku hlavy státu a zakladatelku Výboru dobré vůle první charitativní organizace v moderních dějinách naší země. Výbor dobré vůle tento rok nazval Rokem Olgy Havlové. U příležitosti jejího výročí se koná několik vzpomínkových akcí – koncerty, výstava, vydání knihy - které ji mají připomenout. Vznik dokumentárního filmu je jednou z nich.

Slovo režiséra Miroslava Janka: Nejde nám o odhalování nových pravd a překvapivých skutečností. Naším cílem je nalézt způsob vyprávění, který by divákům rozkrýval duchovní podstatu osobnosti, která je inspirativní a posilující. Chceme vytvoření iluze, že samotná oslavenkyně je přítomna, že se s ní během večírku náhodně potkáváme, že vyslechneme útržky jejích monologů a po návratu ze slavnosti máme na co vzpomínat a o čem přemýšlet. Jedná se tedy o snahu rekonstruovat osobnost prostřednictvím jejích životních postojů, potažmo charakterizovat dobu, ve které žila. Hlavní slovo však doufám bude mít sama Olga.

Producentka Jarmila Poláková: Míra Janek v tandemu se svojí ženou střihačkou Toničkou Jankovou jsou pro mě zárukou, že vznikne zajímavý autorský dokument o Olze Havlové, který bude mít atmosféru doby, v níž žila. Poznáme Olžinu povahu a názory a přitom film nebude oslavnou ódou, protože to by se k Olze vůbec nehodilo. Byla bych ráda, aby film vznik i za přispění lidí, kteří si Olgy vážili a rádi by se o ní dozvěděli více.

Miroslav Janek v roce 2008 dokončil po Pavlu Kouteckém celovečerní dokument Občan Havel. V letošním roce měl premiéru jeho film Umanutá – portrét režisérky Drahomíry Vihanové. Je spolurežisérem cyklu Raport ve velké válce – mozaika zážitků českých vojáků z ničivé I. světové války (1914-1918). Při svém působení v USA spolupracoval jako střihač s režisérem Godfreyem Reggiem na slavných dokumentech Powaqqatsi, Naqoyqatsi a Anima Mundi.

Producentka Jarmila Poláková spolupracuje na vzniku dokumentárních filmů ve společnosti Film & Sociologie více než dvacet let.

Proč to děláme: • Chceme takové osobnosti jako byla Olga Havlová představit mladé generaci, připomenout jejich postoje, jejich životní příběhy.

„Havel“ je fenomén spjatý s naší historií. Jeho první manželka Olga je součástí tohoto fenoménu. Velmi výrazným a určujícím.

Záleží nám na tom, aby příběh Olgy Havlové byl vyprávěn zajímavou filmovou řečí, která diváky zaujme.

Na co peníze použijeme: Režisér Miroslav Janek se spolupracovnicí Magdalenou Rajčanovou prošli a shlédli mnoho archivů o Olze Havlové. Tyto archivy jsou z velké části schraňovány pamětníky a přáteli Olgy. Rádi bychom jim za čas, který nám věnovali, a za to, že dokumenty uchovali a poskytli nám je, dali i nějakou finanční odměnu.

• Partnery vznikajícího filmu jsou Výbor dobré vůle Olgy Havlové a Česká televize.

Olga Havlová would have been eighty this year. Friends remember Olga Havlová as the close and trustworthy partner of Václav Havel, a friend who was never a spoilsport – on the contrary, an initiator of fun – a generous host, passionate games-player and mushroom-gatherer, lover of the countryside, sharp commentator, courageous and hard-working dissident, as a wise and practical woman with her feet on the ground, and always true to herself. Those who did not know her personally will remember her as the dignified and much-loved wife of the head of state and the founder of the Výbor dobré vůle [Committee of Good Will], the first charitable organisation in the modern history of our country.

Why we do it: • We would like to present personalities like Olga Havlová to the younger generation, as a remembrance of the lives they lived and their attitudes to the world around them.

“Havel” is a phenomenon linked with our history. Olga, his first wife, is part of this phenomenon; a very important and decisive part.

What we will use the money for: to reward the owners of private archives.

Aktuality

21.10.2013 Poděkování III

Milí přispěvatelé, děkuji, že jsme/jste v tak krátké době dosáhli částky, kterou jsme potřebovali pro vykoupení archivů. Další vybrané peníze použijeme na zaplacení práce střihačky Toničky Jankové, která již měsíc řadí archivy a třídí natočené záběry a diskutuje s režisérem. Ve střižně ji hlídá…

Více

8.10.2013 Poděkování II

Milí přispěvatelé, je to krásné, blížíme se k cíli. Částka, která bude vybrána navíc, bude opět použita na film OLGA 80. A tak šiřte informaci o možnosti podpořit tento film dál. MOC DĚKUJI - Jarmila Poláková

Více

Odkazy projektu

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 27

  Placka s portrétem Olgy Havlové, pohlednice s fotografií Olgy Havlové autora Bohdana Holomíčka

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  200 Kč
 • 24

  DVD s filmem Olga 80, placka s portrétem Olgy Havlové, pohlednice s fotografií Olgy Havlové autora Bohdana Holomíčka

  Doručení odměny: Do půl roku

  500 Kč
 • 17

  DVD s filmem Olga 80, kniha – Kapka vody pro strom lásky (vzpomínky přátel na Olgu Havlovou)

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 000 Kč
 • 11

  Pozvánka na premiéru filmu, DVD s filmem, kniha – Kapka vody pro strom lásky (vzpomínky přátel na Olgu Havlovou)

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 500 Kč
 • 4

  Pozvánka na premiéru filmu, DVD s filmem, poděkování na webových stránkách filmu

  Doručení odměny: Do půl roku

  3 000 Kč
 • 8

  Pozvánka na premiéru filmu, DVD s filmem, poděkování v titulcích filmu a na webu filmu

  Doručení odměny: Do půl roku

  5 000 Kč
 • 1

  Pozvánka na premiéru filmu, DVD s filmem, poděkování v titulcích filmu a na webu filmu, pozvánka na udělování Ceny Olgy Havlové (květen 2014).

  Doručení odměny: Do půl roku

  10 000 Kč
 • 0

  Pozvánka na premiéru filmu, DVD s filmem, poděkování v titulcích filmu a na webu filmu, pozvánka na udělování Ceny Olgy Havlové (květen 2014). Setkání u sklenky vína s dvěma členy Správní rady Výboru dobré vůle a režisérem filmu

  Doručení odměny: Do půl roku

  13 000 Kč