Lidstvo a já: Občanství zážitkem

Platforma "Lidstvo a já: Občanství zážitkem" se zaměřuje na společensko-vědní vzdělávání mladých lidí pomocí učení zážitkem. Složitá společenská témata přítomná v našem každodenním životě servírujeme pochopitelně, zábavně a inovativně.

 • Jak se zbavit všech stínů na greenscreenu?

 • Z natáčení videa pro hithit.

 • Letáček kurzu.

 • Objekt pro letní kurz.

 • Zimní návštěva objektu.

5 750 Kč
vybráno z 93 000 Kč

6%

6% splněno

12 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Česká republika

Zobrazit všechny odměny

Lidstvo a já: Občanství zážitkem

Žijeme ve složitém světě. Kultura, politický systém, lidská práva, finanční systém, migrace, konflikty, mezinárodní obchod... Občas se zdá, že pochopit i základní mechanizmy fungování naší společnosti je tak náročné, až nás to může odradit od jakéhokoli dalšího zájmu.

A co potom ty, kteří do aktivního společenského života teprve dorůstají?

Chceme-li žít ve společnosti, která se nebojí stále složitějšího globalizujícího se světa, ale naopak v něm vidí příležitosti a výzvy, je potřeba ji k tomu vést.

Právě proto vytváříme platformu Lidstvo a já: Občanství zážitkem, která se zaměří na společensko-vědní vzdělávání mladých lidí pomocí učení zážitkem. Složitá společenská témata přítomná v našem každodenním životě naservírujeme zábavně a pochopitelně pomocí her, simulací, hraní v roli či diskuzí.

Plánovaná platforma se stane prostorem pro aktivní mladé lidi, kde se budou moci setkat s informacemi, myšlenkami a různými přístupy k společensko-vědním tématům, o kterých budou moci diskutovat se svými vrstevníky i s odborníky. Počátkem této platformy bude letní zážitkový kurz, který vzniká ve spolupraci s neziskovými organizacemi (NaZemi, Centrum občanského vzdělávání a další), s učiteli a v neposlední řadě i s Vaší pomocí.  

Co, proč a jak děláme?

Prvním počinem vzdělávací platformy Lidstvo a já: Občanství zážitkem bude 12-denní letní zážitkový kurz pro středoškoláky. Ten je zaměřený na občanské vzdělávání pomocí zkušenostně reflektivních metod (zážitkové hry, simulace apod.), které umožňují lepší pochopení na základě vlastního zážitku.

Chápání společenských (politických, ekonomických,...) procesů stále složitějšího globalizujícího se světa je velmi náročné a lidem vstupujícím do dospělého života často chybí dostatečně široký a srozumitelný rámec, skrze který by si mohli tyto procesy vykládat. Na kurzu se budeme zabývat tím, co je vlastně společnost, jak funguje rozhodování, dělba moci a stanovování společných cílů. Jakými toky k nám proudí informace a co je na jejich cestě k nám může ovlivnit. Co je ideologie, jaké kulturní identity se kolem nás nachází a z čeho pramení, či jak fungují peníze, obchod a spotřeba.

Naše vzdělávací aktivity stavíme na otevřené diskuzi, kritickém myšlení a aktivní snaze o pochopení, které považujeme za pilíře nesmírně důležité pro dobré fungování společnosti. Právě proto je hlavním cílem kurzu vést účastníky k pochopení, že komplexnost společenských systémů, ve kterých žijeme, nemusí být zdrojem frustrace směrující k pasivitě, ale žádoucí výzvou podněcující přemýšlení, důkladné zkoumání a aktivní přístup.

Kdo jsme?

Jsme skupina lidí, kteří se věnují neformálnímu vzdělávání.

Jsme instruktoři, novináři, studenti sociologie a politologie, divadelníci.

Jsme…

Vojtěch Boháč (společnost, politika, média a globální obchod), Marek Boček (právo, média), Adam Čajka (konflikty a mediace, nenásilná komunikace, globální vzdělávání), Barbara Herucová (média, osobnostně sociální rozvoj pomocí divadla, her a příběhů, multikulturní výchova), Markéta Musilová (rozvojové vzdělávání, zodpovědný obchod a spotřeba, multikulturní výchova, kritické myšlení a vzdělávání), Lukáš Prorok (divadlo, uku, dělba práce, obchod a konzumní společnost, ideologie a politika), Marie Šlápotová (osobnostně sociální rozvoj zážitkem, filozofie, expresivní terapie, tanečně-pohybová terapie), Aneta Václavíková (sociologie, co je společnost a jak fungují její struktury, kultura, ideologie, globální vzdělávání) a Viktor Zemene (larp - live action role playing to znamená hry v roli, zkušenostně-reflektivní vzdělávání a dělba moci).

Více se o nás dočtete na webových stránkách: (http://www.lidstvo-a-ja.cz).

Pro koho, kdy a kde?

Letní zážitkový kurz Lidstvo a já je určen pro středoškoláky ve věku 15 - 19 let z celé České republiky a ze Slovenska.

Kurz se uskuteční v termínu 28.6. - 9.7.2015 (12 dní) na Vysočině v areálu “U Lamberka” nedaleko Třebíče.

Na tento letní kurz budou navazovat další aktivity platformy Lidstvo a já: Občanství zážitkem a budou vycházet přímo z potřeb a podnětů cílové skupiny – středoškoláků s aktivním zájmem o společenské dění.

Proč potřebujeme Vaši pomoc?

Vznik platformy Lidstvo a já: Občanství zážitkem je přímo závislý na úspěchu pilotní aktivity, kterou je výše zmiňovaný letní zážitkový kurz. Jde o kurz autorský, což znamená, že program kurzu vytváříme přímo na míru – i když hledáme inspiraci v aktivitách a technikách, které známe z jiných kurzů a vzdělávacích programů. Kurz je zaštítěn neziskovou organizací NaZemi a vzniká také s podporou dalších organizací, jako například Centrum občanského vzdělávání.

Právě proto potřebujeme Vás a Vaši podporu!

 • Abychom mohli vykročit na cestu za občanským vzděláváním zážitkovými metodami.

 • Abychom mohli zachovat cenu letního zážitkového kurzu co nejnižší a tím pádem dosažitelnou pro všechny.

 • Abychom vytvořili opravdu silný vzdělávací zážitek, na který je potřeba výukové materiály i atmosférotvorné prvky.

 • Abychom vytvořili materiální zázemí nejen pro tento první kurz, ale i pro další fungování plánované platformy.

 • Abychom se nazastavili při první aktivitě, ale pokračovali dál ve vzdělávání o spoločensko-vědních tématech zábavně, pochopitelně a efektivně.

Děkujeme!

Další informace a přihlášku na kurz najdete na webu: (http://lidstvo-a-ja.cz/).

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 2

  Poděkování na webu v sekci "Podpořili nás". Vyberte si, jestli chcete zveřejnit své jméno, název firmy, iniciály, nebo nám jen poslat příspěvek.

  Doručení odměny: Do týdne

  100 Kč
 • 1

  Placka iniciativy "Lidstvo a já" + poděkování na webu v sekci "Podpořili nás".

  Doručení odměny: Do měsíce

  200 Kč
 • 26 z 28

  Dvě sklenice 0,3 litru domácí marmelády z okolí areálu "U Lamberka".

  Doručení odměny: Do půl roku

  250 Kč
 • 197 z 200

  Litrová láhev skvělého domácího jablečného moštu z jihomoravských jablek + placka iniciativy "Lidstvo a já" + poděkování na webu v sekci "Podpořili nás".

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  300 Kč
 • 21 z 21

  Ručně vyrobený šperk z přírodních materiálů z okolí areálu "U Lamberka". Můžete si vybrat mezi naušnicemi, náramekem na ruku nebo na nohu, náhrdelníkem.

  Doručení odměny: Do půl roku

  350 Kč
 • 5 z 5

  Velmi chutný vegetariánský oběd, během něhož vám povyprávíme o tom, jak se kurz vydařil. Proběhne na dece ve vámi zvoleném parku v Brně.

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  600 Kč
 • 25 z 25

  Stanete se šťastným majitelem příručky "Buzola" - globální rozvojové vzdělávání nejen pro volný čas. (http://www.nazemi.cz/buzola)

  Doručení odměny: Do měsíce

  650 Kč
 • 24 z 25

  Stanete se šťastným majitelem metodicky i graficky propracované příručky o globálních souvislostech našeho obchodování "PodObal". Příručka obsahuje 32 lekcí globálního rozvojového vzdělávání do různých předmětů, 5 dokumentárních filmů, 67 fotografií, ilustrované přílohy. (http://www.nazemi.cz/podobal).

  Doručení odměny: Do měsíce

  650 Kč
 • 12 z 12

  Pohled z letního kurzu "Lidstvo a já" s poděkováním + placka iniciativy "Lidstvo a já" + poděkování na webu v sekci "Podpořili nás".

  Doručení odměny: Do čtvrt roku

  700 Kč
 • 8 z 10

  Stanete se šťastným majitelem dvou metodicky i graficky propracovaných příruček: "PodObal" o globálních souvislostech našeho obchodování + "Buzola" - globální rozvojové vzdělávání nejen pro volný čas. (http://www.nazemi.cz/buzola, http://www.nazemi.cz/podobal).

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 050 Kč
 • 14 z 15

  Slušivé tričko vytvořené účastníky letního kurzu během programu věnovaném globálnímu obchodu. Napište nám, zda chcete dámské či pánské, a v jaké velikosti.

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 200 Kč
 • 4 z 4

  15 hodin bezplatného užívání brněnského komunitního centra Syřiště. Domluvte se s námi nad kalendářem, do kolika dní si těchto 15 hodin rozpočítáte, a pak už je Syřiště jen pro Vás! (http://on.fb.me/1MvMrTD)

  Doručení odměny: Do měsíce

  1 500 Kč
 • 25 z 25

  Odpolední metodická dílna na konci září na téma společensko-vědní vzdělávání pomocí zážitkových metod. Během odpoledne budou reflektovány také silné a slabé stránky aktivit použitých během kurzu "Lidstvo a já". Proběhne v Brně, o přesném termínu dáme vědět během letních prázdnin.

  Doručení odměny: Do půl roku

  1 500 Kč
 • 16 z 16

  Certifikát umožňující účast na komorním celovečerním LARPu (rolová hra) na téma parlamentních kuloárů. Vyzkoušejte si, jak těžko se odolává lobbistům. Jaké je být idealistou v prostředí politických zájmů. Jak do zákona dostat přílepek, který zpětinásobí zisky z podnikání vaší manželky.

  Doručení odměny: Do roku

  2 500 Kč
 • 6 z 6

  Certifikát umožňující bezplatnou účast Vašeho oblíbeného středoškoláka na kurzu! Chcete dopřát svému potomku něco speciálního? Pak je tohle dar přesně pro vás!

  Doručení odměny: Do měsíce

  5 500 Kč
 • 1 z 1

  Bezplatné užívání komunitního centra "Syřiště" až 5 celých dní během víkendů ve školním roce 2015/2016. (http://on.fb.me/1MvMrTD)

  Doručení odměny: Do měsíce

  5 500 Kč
 • 5 z 5

  Uvedení Vašeho jména či jména Vaší firmy a jejího grafického loga na webu v sekci "Sponzoři".

  Doručení odměny: Do měsíce

  9 999 Kč