Pojďte s námi stavět Hnízdo pro naše ptáčata z lesní školky

Tvoříme unikátní projekt v srdci Beskyd - lesní školu, školku, environmentální, vzdělávací a volnočasové centrum Hnízdo. Za projektem stojí skvělí pedagogové, odborníci, rodiče a hlavně děti. Pojďte s námi stavět Hnízdo!

Autor: Vlesedu z.s.

 • Zázemí v maringotce

 • Hnízdo

 • Jak to u nás bude vypadat

 • V kuchyni jsme jako doma

 • Příprava zahrady v novém Hnízdě

 • Na výpravě

 • Jemná motorika v praxxi

 • Adapťák

 • Učíme se navzájem

 • Zima odchází

 • Matematika jinak

 • 3D tiskárna v praxi

 • Z naší dílny

 • Konference v Hnízdě

 • Masopust v domově pro seniory

 • Spolu

 • Čas oběda

22 979 Kč
vybráno z 240 000 Kč

9%

9% splněno

18 dní do konce

25 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Ostravice, Moravskoslezský kraj, Česko

Přispět
Zobrazit všechny odměny

Jak to všechno začalo

Před sedmi lety jsme se rozhodli, že své děti chceme vzdělávat jinak - chceme, aby se učily podstatné věci za podpory respektujících průvodců, učily se v přírodě a od přírody, měly zdravé hodnotové a vztahové zázemí. 

Před dvěma lety se pro nás udála veliká změna a my se rozhodli jít ještě trochu jinou cestou. Začali jsme hledat nové místo. To se pro nás otevře na Ostravici. Bývalá chata Svoboda, kterou v současné době rekonstruujeme nám otevřela svět „neomezených" možností, jak předávat generacím dětí jiný způsob nahlížení na svět. Mít úctu k sobě samým, ale také k místu, ve kterém žijí, k lidem a přírodě. 

Škola má být nositelkou a ochranitelkou hodnot a tradic společnosti. Má kotvit děti v přítomnosti a přitom je učit pro budoucnost. Učit je komunikovat, spolupracovat, řešit problémy, realizovat své sny a vize, být prospěšnými pro celek. Vést je k tomu, ať nezapomenou na to, kým jsou, a pěstovat v nich zdravou sebedůvěru. Důvěru v život. Učit je radosti a štěstí. 

Jsme školou, která je součástí života dětí, školou, ve které se učí životem. Naše aktivity školou nekončí. 

Naší vizí je tvořit místo, prostor - pro vzdělávání, setkávání, inspiraci, spolupráci. Prostor, ve kterém se propojí generace, názory, pohledy na svět. S novým místem se rozrůstáme o lesní mateřskou školu, komunitní centrum, vzdělávací a environmentální centrum, otevřenou zahradu.

- rejstříková škola pro děti od 1. - 9. třídy, s družinou a školní jídelnou.

 • naše škola voní lesem, děti se vzdělávají ve zdravém prostředí beskydských hor
 • lesní pedagogika a sebeřízené vzdělávání, individuální přístup
 • propojení s ročními cykly a reálným životem seberozvojové aktivity připravují děti na svět, ve kterém potřebují mít zdravou důvěru samy v sebe, dovednost spolupracovat, kriticky myslet, vytvářet a realizovat vize - to vše se silným hodnotovým základem, s úctou k člověku a přírodě.
 • projektová výuka - učení v souvislostech, podpora komunikace, spolupráce, samostatnosti a kritického myšlení.
 • učíme děti prožívat život v přítomnosti, uvědomovat si své nadání a rozvíjet je. Učíme děti zodpovědnosti vůči sobě a společnosti.
 • učíme je kultivovat pevný hodnotový základ, který jim bude oporou v málo předvídatelné budoucnosti.
 • podporujeme spolupráci dětí a posilujeme odvahu aktivně řešit vše, s čím se setkají tak, aby pro ně náročné situace byly příležitostí k růstu.

LMŠ - rejstříková školka pro děti od 3 - 6 let.

 • pobyt v přírodě, který podněcuje přirozenou zvídavost a tvořivost, umožňuje volnost pohybu a zvyšuje odolnost
 • spoluúčast na všem, co se kolem nich děje, která směřuje k samostatnosti a přijímání odpovědnosti za vlastní chování
 • smysluplná pravidla a rituály, které dávají pocit bezpečí a předvídatelného prostředí
 • rozvíjení vztahů a prosociálního chování, které vede k uvědomění si, že moje svoboda má hranice tam, kde začíná svoboda druhého
 • vyvážený program s dostatkem času pro volnou hru
 • propojení rodinného a školkového světa prostřednictvím slavností, brigád a výletů

Environmentální centrum - místo, které bude prostřednictvím vzdělávání přispívat k šíření zdravých hodnot a realizaci projektů, vedoucích k zodpovědnému stylu života. Zodpovědnému nejen k sobě, ale také ke svému okolí. Komunitní centrum bude místem inspirativního a motivujícího propojení člověka s člověkem a přírodou.

 • osvětové environmentální akce
 • vzdělávání pedagogů
 • projektové dny a workshopy pro školy
 • vzdělávací workshopy a semináře zaměřené na rozvoj kompetencí potřebných pro budoucí pracovní uplatnění (např. počítačovou gramotnost, komunikace, spolupráce, finanční gramotnost, projektové řízení, desing a grafika apod.)
 • projektové dny pro venkovní výuku přírodovědných oborů pro školy MSK

Komunitní centrum - místo pro vzájemnou inspiraci a rozvoj místa, který vede k podpoře občanské zodpovědnosti a zároveň bude přinášet inovativní prvky pro rozvoj a podporu veřejného prostoru a místní komunity.

 • rozvíjení environmentálního vzdělávání a osvěty  s cílem lepšího zapojení veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí kraje
 • podporu a rozvoj řemesel, hodnot a tradic
 • komunitně zaměřené aktivity a akce, mezigenerační propojování, vnášení a realizaci inovativních projektů zaměřených na trvalou udržitelnost a rozvoj veřejného prostoru
 • zapojení mladých - dětí naší školy - do realizace aktivit a projektů

Volnočasové centrum - místo pro zastavení se, relaxaci, načerpání energie. Otevřený prostor pro všechny, kteří chtějí jen tak pobýt.

 • přírodní tělocvična, jedlá zahrada
 • kulturní akce - muzikoterapie, koncerty, divadlo
 • letní a příměstské tábory v průběhu celého roku
 • pobyty pro rodiny s dětmi s programem
 • pobyty pro skupiny s tématickým zaměřením

Otevřená zahrada - zahrada kolem HNÍZDA bude plná badatelských prvků a zákoutí.

 • workhoutové přírodní hřiště
 • badatelské venkovní učebny
 • zázemí pro školku
 • amfiteátr pro komunitní a kulturní akce
 • bosostezka
 • sdílené komunitní ohniště
 • opičí dráha ve stromech bylinkové záhony

Rádi bychom na zahradu umístili vodní prvky, osadili ji jedlými keři a stromy. Těšíme se na vytvoření místa k odpočinku, ale také ke společnému setkávání a hrám. V budoucnu bychom rádi obhospodařovali i sad, někde poblíž HNÍZDA. V sadu budeme chovat včely a zvířata, učit děti základům a principům hospodaření šetrného k člověku i přírodě.

Nové prostory chaty Svobody na Ostravici nám umožní rozvíjet potenciál moderního a inovativního přístupu ke vzdělávání s organickým propojením s přírodou a tradicí tohoto krásného místa. Současný stav budovy, která je stará 70 let a již 3 roky nebyla v provozu, není ideální. Je potřeba provést rekonstrukci infrastruktury pro zprovoznění a celý objekt vybavit. Rozhodli jsme se jít do toho a formou půjčky spolku, fundrasingové kampaně a grantů z různých dotačních titulů, znovu chatě vdechnout život. Sledovat či zapojit se do našeho projektu můžete zde

  

Co je náš cíl?

Rozjíždíme Lesní mateřskou školu!

Ptáčata z Hnízda jsou celý den v lese, kde si hrají, bádají a skotačí. Rádi pak spočinou po obědě v pelíšku. Pojďme jim společně splnit sen a vybudovat hnízdo k odpočinku.

Pro zázemí máme k dispozici zahradu a lesík, dar proměníme na:

 • střechu nad hlavou - zakoupení a opravu starší maringotky
 • vstup suchou nohou - vybudování kryté terasy před vstupem
 • pohodlí v hnízdě - stůl, židličky, knihovna, matrace

 Rodiče i děti přiloží rádi ruku k dílu, šroubovák, kladívko a chuť do práce jim je vlastní.

Jak to u nás bude vypadat? Nakoukněte k nám

Koho najdete u nás ve školce?

Zuzka - hlavní náčelnice

6e384828-e748-4ec4-8384-5f2b52acba5e.jpeg

Dominika - průvodce

Dominika - foto.jpg

Bára - průvodce

Bára - foto.jpg

Michal - průvodce

DSC_0006 (3).JPG

Kdo stojí za projektem?

Dagmar - skvělá na vize rozvoj a směřování celého projektu, vede školu a pedagogický tým

DSC_0364.JPG

Kristýna - organizace stavby nového Hnízda, projekty, fundrasing

Bohdanka a Richard - ekonomická, personální a organizační stránka celého projektu

Pedagogický tým, nejlepší kuchařky a úžasní rodiče.

Proč to děláme?

Protože bytí a vzdělávání venku podporuje pocit štěstí a radosti. Děti se učí překonávat diskomfort a zkoumají své hranice v dětství, bez potřeby zkoumat je v dospívání/dospělosti. Děti, které vyrůstají v takovémto prostředí, za podpory respektujících inspirativních pedagogů, budou mít zdravý hodnotový rámec - zodpovědnost za jejich životy a místo, ve kterém žijí, jim nebude cizí. 

Učíme nové generace dětí v aktivním, zodpovědném přístupu a laskavosti.

Pojďte s námi stavět Hnízdo Děkujeme za podporu!

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • 6 Pro dobrý pocit

  Chci aby ptáčata měla kde složit hlavu a mohla sladce snít. Bude mě to hřát u srdce. 
  Částku můžete libovolně navýšit :-) Děkujeme!

  Doručení odměny: do týdne po ukončení projektu

  Přispět 100 Kč
 • 6 Kafe s výhledem na hory

  Výborná káva z lokální pražírny COKAFE, podávaná na terase u nás v Hnízdě s výhledem na hory. Kávu vám s láskou uvaříme po zahájení školního roku 2022/2023, vždy v rámci víkendové kavárny. Pošleme vám kavárenskou pozvánku.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 150 Kč
 • 0 Relaxace v síti za zpěvu ptáků

  Přijďte jenom tak pobýt. Vypněte na chvíli, zavřete oči a zaposlouchejte se do zvuků přírody. Houpací síť v naší zahradě je to pravé místo pro relaxaci. Pohoupat se můžete přijít vždy o víkendech, dáme vám vědět, kdy je volná síť.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 250 Kč
 • 39 z 40 Voskový ubrousek na svačinu z naší dílny 30x30cm

  Děti se u nás mají možnost naučit celé řadě praktických dovedností a o jednu z nich se s vámi rádi podělí. Voskový ubrousek vám skvěle nahradí igelitový sáček a můžete jej používat znovu a znovu. Vyzkoušejte ho! K vyzvednutí u nás v Hnízdě nebo vám ho zašleme poštou. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až budou hotové.​

   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 300 Kč
 • 39 z 40 Recy utěrky z naší šicí dílny - 2 ks, 50x70 cm

  V rámci Hnízda najdete i šicí dílnu. Těší nás, že můžeme starým věcem dát druhou šanci. Jako právě třeba recy utěrkám :-) K vyzvednutí u nás v Hnízdě nebo vám je zašleme poštou. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až budou hotové.

   

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 350 Kč
 • 39 z 40 Skvělý, s láskou vyrobený džem

  S dětmi pro vás rádi připravíme v naší hnízdní kuchyni pravý domácí džem. Ve sklenici 0,5 kg najdete nejenom lahodný obsah, ale i kus tradice tohoto místa. Ručně malovaná sklenice vám vykouzlí úsměv na tváři. K vyzvednutí u nás v Hnízdě. Výrobu s dětmi plánujeme na podzim 2022. Dáme vám vědět, až bude hotový.​

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 400 Kč
 • 14 z 15 Den v lesní školce s obědem

  Přiďte si vyzkoušet, jak to u nás ve školce chodí. Čeká vás den plný poznávání a her s voňavým zakončením z naší kuchyně. Být na chvíli zase malým dítětem, co poznává svět, můžete u nás být v novém školním roce 2022/2023. 

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 500 Kč
 • 0 Kultura pod širým nebem

  Na co se můžete těšit?
  • příjemný čas v naší Otevřené zahradě
  • poznávání a poslech známých i méně známých hudebních nástrojů
  • tradiční písně a tance v podání místního dětského souboru Gruník
  • divadelní představení dětí ze školy
  Termín akce vám upřesníme se zahájením školního roku 2022/2023. Pošleme vám pozvánku.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 800 Kč
 • 15 z 18 Pozorování hvězd s výkladem

  U nás je v noci opravdu tma, jenom hvězdy nám září nad hlavou. Přijďte se k nám podívat, my vám rádi ukážeme, kde na obloze co najdete. Pozvánku na hvězdnou nádheru vám zašleme po zahájení školního roku 2022/2023.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 1 000 Kč
 • 21 z 24 Tvorba osobní mandaly

  Zveme vás na naši tvořivou dílnu. Budete mít příležitost si vytvořit přírodní mandalu přímo na míru. Dopřejte si čas sami na sebe a nechte se vést naší skvělou lektorkou výtvarným světem. Náš ateliér v Hnízdě je vám plně k dispozici. Bude to krása! Dílna proběhne na podzim 2022. Pozvánku vám zašleme po zahájení školního roku 2022/2023.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 1 500 Kč
 • 3 Noc pro dva se snídaní na terase

  A jak se asi spí u nás ve školce? Můžete si to přijít vyzkoušet na vlastní kůži :-) A snídani na terase dostanete k tomu. Maringotka u nás na kopci je vám k dispozici vždy o víkendech. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám zašleme možné termíny a domluvíme se, kdy si chcete nechat u nás něco pěkného zdát.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu

  Přispět 3 000 Kč
 • 0 Káva se sušenkou na celý školní rok

  Staňte se součástí našeho projektu a vychutnávejte si kávu se sušenkou po celý školní rok. Váš osobní hrníček, ručně malovaný, vám přichystáme na míru. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám pošleme pozvánku na první společnou kávu.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 5 000 Kč
 • 0 Káva se sušenkou na věky věků

  Tato odměna je pro naše největší fandy a zároveň milovníky výborné kávy. Buďte v Hnízdě jako doma, kromě osobního hrníčku, ručně malovaného, na vás bude čekat relax v síti na věky věků. Po zahájení školního roku 2022/2023 vám pošleme pozvánku na první společnou kávu.

  Doručení odměny: do půl roku po ukončení projektu

  Přispět 10 000 Kč