Vdechněte život povídkám v knize Poznej mě slovy!

Dejte mým slovům život. Každý i malý příspěvek přiblíží mou knihu na prodejní pulty. Díky vám se otevřou životní témata, o kterých se ne vždy snadno hovoří. Snad proto dostávají větší prostor v psané formě.

 • Do knihy patří záložka

 • Kartičky podpory pro všechny životní okamžiky

 • Autorské čtení u kávy a dezertu

 • Jméno, které vás zdobí - obraz v rámečku

 • Knoflík pro štěští

 • Mentoring – pojďme společně nalézt správný směr...

 • Den krásy s Mary Kay

 • Piknik v Průhonickém parku

 • Staňte se bohyní

52 478 Kč
vybráno z 50 125 Kč

104%

104% splněno

80 lidí přispělo

Komunita, Literatura

Říčany, Středočeský kraj, Česko

Zobrazit všechny odměny

Jak to začalo – aneb čím je pro mě psaní

Psaní je mou vášní už od útlého dětství a provázelo mne i během dospívání, které jsem prožila v zahraničí. Zde jsem se setkala s nepříjemným parťákem Šikanou. Plná nepochopení, křivd a pocitu bezbřehé nespravedlnosti, jsem hledala útěchu ve svém vlastním světě fantazie a v mysli sepisovala příběhy. Milovala jsem čtenářské deníky a referáty, týkající se mých oblíbených hrdinů, kterými byli Anna Karenina, Raskolnikov či postavy Baudelaira. Velkou podporou pro mě byla slova chvály paní profesorky za styl psaní a schopnost pojmenovat věci, které jsou skryté mezi řádky.

Psaní je má vášeň, má terapie, má skrýš, můj přístav i mé moře. Osobně jej považuji za umění, kdy se slova stávají květy na plátně, které s každým dalším doplňkem tvoří nádherný obraz. Než spisovatel začne tvořit, má před sebou čistý nepopsaný list, který musí naplnit, aby vzniklo dílo. Baví mě rozehrávat partii slov jako klavírní virtuos.

„Umění si žádá respekt stejně, jako jeho tvůrce by měl mít pokoru vůči němu.“

Můj cíl

Dovolím si použít slova anglické spisovatelky George Eliot:

„Život nemůže být bez cíle – to by byla jen pouhá existence.

Rovněž tak láska nemůže být bez cíle – to by bylo jen náhodné mrhání city.“

Moje cesta je tedy jasná – s vaší pomocí vdechnout život povídkám v knize Poznej mě slovy.

Zastávám názor, že nic se neděje bez příčiny a snad proto mi před dvěma lety přišla do života paní Heš Hudečková a její kurzy psaní. Vrhla jsem se do psaní povídek a následoval další krok. Začala jsem předčítat své povídky před velkou řadou posluchačů. Jejich neutuchající zájem a podpora mě posunuly opět o kousek dál a já nakonec došla jsem až sem. Nyní mi k dosažení cíle – vydat knihu povídek, schází potřebný obnos. Jakožto celodenně pečující matka o mou čtrnáctiletou dcerku si tuto částku se svého rozpočtu nemohu dovolit. Platforma Hithit a především vy jste se stali mou nadějí a nyní se svou tvorbu svěřuji do vašich rukou.

Bez vaší finanční podpory, moji milí čtenáři, zůstane má sbírka povídek v šuplíku a můj cíl pouhým snem. Nicméně věřím, že společně mé dílo zrodíme!

O čem je má kniha povídek?

Nahlédnete do rozmanitých lidských příběhů, jež inspiroval sám život. Ponořte se do témat, o kterých se nehovoří lehce, jelikož se nás hluboce dotýkají svojí intimitou. V sérii povídek vyprávím o bolestivých křivdách z minulosti i morální odpovědnosti. Otevřu cestu touhy, naděje i sebepřijetí. Možná dojdete k poznání, že každý prožitek se stává jedinečnou zkušeností, kterou nám život nabízí a se kterou se dá do budoucna pracovat. Snad mezi řádky objevíte i svůj vlastní příběh.

V povídkové sbírce Poznej mě slovy se najde každý, kdo navzdory nesnázím hledá podporu a odvahu, aby žil naPLNO.

Ukázka

Hlas srdce v horách

Přijela pár dnů poté, co obdržela sms zprávu psanou pozdě v noci, a ještě teď se zachvěla při pomyšlení na její obsah. „Milá Alice, tátu včera odvezli do nemocnice. Jeho stav je vážný. Prosím přijeď, máma.“. Její otec náhle onemocněl a matka, se kterou mnoho let bojovala, jí požádala o pomoc a podporu. Alice opustila jistotu velkoměsta, aby se vrátila k velkým obavám a vnitřním strašákům. Kolikrát chtěla svůj vztah s matkou urovnat? kolikrát se jí chystala napsat dopis, kde chrlila jedno slovo za druhým, aby papír nakonec roztrhala a spálila ve dřezu? Kolikrát si přála, aby se něco stalo, co by je přimělo být jedna pro druhou? Její přání bylo vyslyšeno a osud Alici přivál zpět. Jako by se tátova nemoc stala symbolem dořešení starých křivd a bolestí z minulosti. Jeho uzdravení by pak mohlo být příslibem pro lepší budoucnost.

„Tati, jsem tu. Jak Ti je? Přijela jsem hned, jak napsala máma…To zvládneme.“, řekla tichým hlasem, pohladila ho a pevně stiskla jeho ruku. Polkla slzy, které se jí draly do očí a pohleděla na svou matku. Ta stála v rohu místnosti a její pohled se ztrácel neznámo kde. Táta se na Alici pousmál a opětoval její něhu a starostlivost. „Jsem tak rád, že jsi přijela…a maminka také. Bude to dobré, neboj se. Na chvíli si schrupnu a pak si dáme dobrotu, co upekla máma, jo?“, řekl unaveně.

Obě ženy odešly do kuchyně, kde konvice s uvařenou vodou právě zasyčela. Venku se stmívalo. Chlad z nedalekých hor se dral dovnitř skulinkami oken a vchodových dveří. Alice přes sebe přetáhla károvanou deku a usrkla z šálku s horkým čajem, který před ní mlčky postavila její matka. Ticho a uhýbavé pohledy dusnou atmosféru prohlubovali. Pád lžičky přerušil nehybnost obou žen. Alice se ohnula, aby jí zvedla a v ten okamžik se matka štkavě rozplakala. Celá se třásla a z lavice se sesunula na zem stejně hlasitě jako před chvílí čajová lžička.

Alice samým překvapením nad matčinou reakcí ztratila řeč a pár vteřin seděla jak přikovaná. Nebyla schopna vydat ani hlásku, ani se pohnout. Ještě nikdy neviděla svou matku brečet. Vždy ji považovala za ženu přísnou, neoblomnou, rozhodnou, a především jako ženu činu, která nikdy neváhala a měla jasnou představu o řešení jakékoliv situace. Náhlá změna jejího chování Alici velice zaskočila.

„Mami, to bude dobré. Táta se uzdraví, uvidíš. Jsem tu s Tebou, mami. Neplakej…mami, co…jak Ti mohu pomoct?“, vysoukala ze sebe Alice a držela chvějící se matku za ramena. „Co Ty o tom víš? Nikdy ses nestarala a při každém ostřejším slovu ses jen urazila, až si nakonec utekla z domu. Vždycky jsem měla pocit, že jsem ta špatná já a že dělám všechno blbě. Nejsem ta pevná skála, za kterou jsi mě považovala. Alice, co Ty víš? S tátou to také nebývalo snadné a na vše jsem byla sama. Ty jsi odjela, nestarala se a já vím, že to ani po Tobě nemůžu chtít, ale prostě si odjela se svým hněvem a pohrdáním vůči mně. Představa, že táta to nezvládne a já zůstanu sama…mě děsí!“, matka slova vpálila do Alicina zaskočeného výrazu a poslední větu vyslovila s takovou obavou, že se obě polekaly.

„Mami… tak to není. Mám Tě ráda, mami. Já zas měla pocit, že jsem na obtíž, že ať udělám či řeknu cokoliv, tak hned vyjedeš a nedáš mi ani šanci. Jsme každá jiná a vím, že jsme to se sebou neměly snadné a že věci mohly být jinak. Ano, byla jsem na Tebe naštvaná a nechápala, proč se ke mně někdy chováš tak nefér a vím, že ani já jsem to neusnadňovala, ale teď je hlavní, aby byl táta v pořádku a my se můžeme vzájemně podpořit. Taky mám strach, bojím se šíleně, ale věřím, že to bude ok. Mami, zvládneme to!“, řekla Alice a doufala, že se napětí mezi jí a matkou zmírní. „Mami, pojď posaď se. Udělám ještě čaj, jo. Popovídáme si…“, podpírala matku Alice pomáhajíc jí vstát.

Obě ženy pomalu upíjely teplý bylinný čaj a čekaly, která z nich jako první přeruší další ticho. Alice začala a zmínila se o různých malých či větších křivdách, co zažila jako malé děvče a poté i jako dospívající dívka. Třeba ta epizoda o hlemýždích nebo když její chování nesplňovalo představy vzorné a poslušné holčičky. Dostalo se jí reakce, která její volnomyšlenkářské myšlení udupávala.

Matka poslouchala a po většinu dobu hleděla buď někam před sebe nebo dolů na ubývající hladinu nápoje v hrnku. I ona měla své démony, naučené vzorce a nejistoty, které jí svíraly. Mívala představu, že musí být dokonalá a vše zvládat. Nechtěla vybočit z představ ideální rodiny, kde věci šlapou jako hodinky, bez jakéhokoliv náznaku odchylky.

I ona, matka, však uvnitř toužila po svobodném životě. Proto souhlasila s bydlením v horách, kde nespoutaná příroda jako by odrážela její vlastní sny a esenci vlastního bytí. Uvnitř si byly obě tak podobné, matka i dcera, jen okolnosti se lišily. Matka chtěla, aby její Alice byla šťastná a dcera si přála učinit svou matku spokojenou. Obě se snažily potkat, ale po dlouhá léta se míjely. Obě chtěly to samé, ale každá to vyjadřovala a vnímala jinak.

V kuchyni strávily celou noc, kdy si jedna po druhé otevíraly rány minulosti, aby v přítomném čase našly společnou řeč a uzdravení. Vyložily karty na stůl, jako hráči pokeru, ale jejich partie byla naprosto průzračná. Křivdy a bolest se zahojily, aby daly prostor pro nové bezbolestné prožívání.

Noc se vystřídala se dnem a ranní slunce svými paprsky zahřálo nejen místnost, kde obě přečkaly noční čas, ale i jejich srdce. Objaly se a v jejich dotecích byla cítit láska – čistá, ryzí a bezpodmínečná. Alice usínala v matčině náručí s pocitem hlubokého smíření a uvědomění, že někdy opravdu stačí pár slov, aby člověk vyříkal všechnu tíhu srdce.

Z otevřených oken slyšela mámin hlas. Zrovna mluvila s doktorem, který se přišel na otce podívat.

 „To je skvělá zpráva, pane doktore. Ani nevíte, jak moc jste mě potěšil. Děkuji Vám, opravdu moc.“

„Alice, táta bude v pořádku!“ otočila se a najednou pochopila, že nejen její pohled je jiný…i ona se změnila. Před pár dny se vrátila jako ještě dívka a nyní odchází jako žena. Tvář Alice se roztáhla do rozzářeného úsměvu a svému tehdejšímu přání, z kterého zprvu měla výčitky svědomí, s pokorou poděkovala. Díky rodinným událostem pochopila, že aby mohla bez obav vykročit s odvahou a lehkostí do bran budoucnosti, tak nejprve musela očistit všechny komnaty minulosti. Opět si přehrávala onu známou melodii a věděla, že jí čeká něco velkolepého! Nech se, holka, překvapit.

Pár slov o mně

Jsem žena Býčice, která si vychutnává život se všemi jeho plody. Věřím, že i z těch hořkých jde cítit sladká chuť. Baví mě žít naPLNO! Vedle psaní miluji svou rodinu – mám to štěstí, že již 20 let po mém boku kráčí úžasný muž. Společně se staráme o naši 14letou dceru Moničku, která si do života přinesla těžké kombinované postižení. Stala se mým každodenním učitelem, i když nám někdy dává náročné lekce. Nejen díky této zkušenosti se mi otevřely mnohé dveře, za které bych běžně ne-nahlédla. Jsme tým, který před pár lety doplnila naše asistenční fenka Cindy. Abych nebyla jen pečující maminkou, tak se kromě psaní věnuji i doučování angličtiny a mentoringu.

Závěrečná slova

Závěrem mi dovolte poděkovat, a to především Platformě Hithit, že mi dala tuto příležitost. Dále mé velké díky patří portálu Vydej knihu za podporu a pomocnou ruku i všem knižním influencerům, přátelům a známým za přízeň a podporu. Děkuji vám všem, jelikož bez vaší finanční pomoci se můj sen nestane skutečností, což by byla velká škoda. Věřím, že to společně dotáhneme do cíle a uděláme radost nejednomu čtenáři, neboť:

„Kvalitní kniha dokáže totéž, co nejlepší přítel. Vyplní tvou samotu. Pobaví i rozteskní.

Dá ti podnět k zamyšlení. A hlavně, nikdy tě nezklame.“

                                                          – Pavla Pavlíčková Kovaříková

                           

S úctou

Petra F. Rohovská

Řekli o knize

Petra má velký dar. Dokáže ze slov poskládat příběh, který vás vtáhne tak, že se od něj nebudete moci odtrhnout. Prostřednictvím písmenek dokáže přesně vystihnout myšlenku, náladu a pocit. Píše povídky s duší, které se vryjí pod kůži, a ještě dlouho o nich budete přemýšlet.

 - Romana Fricová

Sbírka povídek Poznej mě slovy je pro mne vším, co by měla kniha obsahovat – ve čtenáři vyvolává pocity a emoce a lze se s nimi snadno identifikovat.  Při čtení zažijete silné prožitky, které vnímáte celou svou bytostí. Řádky čtete se zatajeným dechem a nechce se vám skončit. Každý se v některé z rozmanitých povídek najde, neboť se Petra dotýká blízkých životních témat.

 - Anděla Loubková

Aktuality

2.7.2022 Už je tadyyyy!!! Včera přišlaaaa!!!

Moji milí příznivci, přátelé, prvního července jsem nemohla zahájit lépe. Ano, mí drazí čtenáři – vy, kteří jste očekávali mou sbírku povídek POZNEJ MĚ SLOVY se konečně můžete začít těšit na její fyzickou podobu. Jedním slovem je nádherná… Přesně podle mých představ a tak, jak jsem si ji vysnila…

Více

27.3.2022 Řekla o knize

Mně osobně se povídky moc líbily a těším se, až si je někdy přečtu znovu, tentokrát už v tištěné verzi. :) Hned jak jsem si přečetla, o čem tato kniha je, zaujala mě. Hrozně jsem se těšila, jaká poselství a emoce budou povídky skrývat. A musím říct, že přestože mi nesedly všechny, většina z…

Více

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 6
  Laskavý PŘÍSPĚVEK pro dobrý pocit


  Blanche Dubois často říkala, že byla vždy závislá na laskavosti cizích lidí. Já to mám sice jinak, ale cením si těch, kteří nezištně podpoří a nic za to neočekávají. Pokud si přejete přispět na můj projekt bez odměny a pro dobrý pocit, můžete tak učinit libovolnou částkou.
  Moc vám děkuji a velmi si toho vážím.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  125 Kč
 • zbývá 97 z 100
  E – KNIHA nejen pro počítačové knihomoly

  Na svých cestách, musím mít v kufru alespoň pár knih. Nevýhodou je letecká doprava, kdy vám za překročení váhového limitu hrozí pokuta. To se s e-knihou nemůže stát! Myslela jsem tedy i na počítačové guru či fanoušky kindlu a tuto nabídku nachystala přímo pro vás.
  Po skončení projektu vám knihu zašlu e-mailem ve formátu ePub.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  159 Kč
 • zbývá 17 z 20
  KNIHA se slevou 20 %


  Nevím, jak vy, ale já slevy miluju! Akorát doma pak často zjistím, že ty super výhodné boty tlačí a kabelka se mi barevně nehodí. S mou knihou však máte záruku, že padne jako ulitá. A to se vyplatí - co vy na to?                           
  Kniha přijde poštou spolu s originální záložkou s citátem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  175 Kč
 • zbývá 5 z 10
  KNIHA se slevou 10 %


  Také někdy čekám na další zlevnění a pak jsem zklamaná, že to nejlepší je pryč. O to větší mám radost, když objevím tajnou podpultovku. Tahle je pro vás, ale pospěšte si, než vám ji vykoupí. Na koho z vás čeká poslední limitovaná edice? 
  Knihu doručí pošta na mé náklady a přidám i originální záložku s citátem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  179 Kč
 • zbývá 18 z 25
  KNIHA pro organizaci Spiralis, z. s. - společnost, která myslí i na rodiče dětí s postižením

  Rozhodla jsem se věnovat dvacet výtisků skvělému týmu, který dělá zázraky. 
  Přidáte se ke mně?
  Koupí této odměny uděláte dvojí radost a zároveň vzdáte hold všem pečujícím osobám, které se starají o své dítě s postižením mnohdy na úkor sama sebe. Jedná se o společností opomíjenou skupinu, neboť většinu svého času tráví péčí a nemají prostor být vidět a slyšet. Organizace Spiralis mimo jiné těmto hrdinkám a hrdinům umožňuje podporu zdarma ve formě vzdělávání, posílení motivace a ukazuje možnosti, jak se realizovat. Bylo mi ctí stát se součástí této rodiny a díky lektorkám jsem získala odvahu, abych si vedle péče o svou 14letou dcerku s kombinovaným postižením plnila sny bez výčitek. Má sbírka povídek je toho důkazem.
  Do komentáře můžete připsat svůj osobní vzkaz. Vše do knihy přepíši a předám vaším jménem.
   

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • zbývá 290 z 300
  Kniha + ZÁLOŽKA s osobním citátem  Citáty mě doprovází celý život jelikož v těch pár větách tkví velká moudra. Pokud se chcete inspirovat mými slovy, pořiďte si záložku, jejíž motto vás v těžších chvílích vrátí zpátky k sobě. Zkuste třeba přemýšlet, jak by zněl název vaší knihy života?                                             
  Kniha i záložka k vám přiletí poštou.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  250 Kč
 • zbývá 37 z 50
  Kniha s OSOBNÍM VĚNOVÁNÍM ze srdce a ZÁLOŽKOU  V dětství jsem si do knížky dělala poznámky a dnes občas také. Možná i vy patříte mezi nadšence osobních vzkazů. V tom případě mám pro vás to pravé – věnování do knihy s podpisem.  Čtení povídek tím získá na mimořádnosti a přiložená záložka bude dalším hodnotným doplňkem. Bude tato nabídka přímo pro vás, nebo ji využijete pro své blízké?
  Vše vám pošlu přímo domů.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  399 Kč
 • zbývá 20 z 25
  Kniha a k ní KNOFLÍČKY pro štěstí vyrobené z lásky (ke mně)


  Nechť vás štěstí provází na každém kroku. Tato odměna má pro mě nevyčíslitelnou hodnotu, neboť knoflíčky vyrobí můj milovaný muž pro vás přímo na míru. Ozdobte si jedinečnou parádou svou oblíbenou džísku nebo si připněte knoflík jako přívěsek na kabelku. Trendy si uvádíte sami! Vše si domluvíme po ukončení předprodeje a já vám knihu s knoflíkem zašlu poštou.
  Poštovné je již zahrnuté v ceně a přiložím i originál záložku s citátem.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  419 Kč
 • zbývá 15 z 20
  Kniha a k ní i AUDIOKNIHA pro ty, co rádi naslouchají


  Má dcera miluje, když jí předčítám. Máte i vy rádi mluvené slovo, kdy vás četbou provádí hlas někoho jiného? A co když tímto hlasem nebude nikdo jiný než sama autorka sbírky povídek? Bude mi velkou ctí a exkluzivně pro vás namluvím všech 12 příběhů. Dopřejte si mou hlasovou společnost a nalaďte se na společný tón.
  Tištěnou knihu vám zašlu poštou a audioknihu e-mailem ve formátu mp3.
   

  Doručení odměny: na adresu, do půl roku po ukončení projektu na Hithitu

  439 Kč
 • zbývá 17 z 20
  Kniha + 40 KARTIČEK PODPORY pro všechny životní okamžiky

  S vděkem za to, co mi život doposud nachystal, jsem si své prožité zkušenosti zaznamenávala a vznikly z nich cenné myšlenky. S knihou vám pošlu i kartičky podpory, které můžete využít na mnoho způsobů, a slova, jež je zdobí, poslouží jako průvodce daným okamžikem či momentálním prožíváním.
  Ukázku kartiček naleznete ve fotogalerii. Vše vám přijde domů poštou.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  599 Kč
 • zbývá 20 z 20
  Kniha + JMÉNO jako obraz v rámečku


  Moje máma měla ráda román Petr a Lucie, porodila však Petru 😊, a to mi sedí. Co říká  vaše jméno o vás?  Poznejte originalitu svého jména. Vytvořím vám jedinečný rozbor jména a zasadím jej do rámečku. Sami si zvolíte barvy, motiv a já si pohraju se slovy tak, aby k vám či obdarovanému osobě promlouvala.  
  Po skončení projektu se s vámi spojím a domluvíte se na detailech. Obojí vám zašlu poštou.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  669 Kč
 • zbývá 5 z 5
  Kniha + DEN KRÁSY s Mary Kay pro podtržení ženského půvabu


  I Coco Chanel vedla ženy k tomu, aby o sebe dbaly a vypadaly elegantně v každém věku. Být upravená a hrát si s líčením tak, aby podtrhlo přirozenou ženskou krásu. Nechte se 2,5 hodiny hýčkat úžasnou kosmetickou poradkyní a zažijte luxusní péči Mary Kay. Salon se nachází na Praze 4 v Podolí. Domů se s sebou odnesete i dárkový balíček.
  Knihu obdržíte poštou. 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  800 Kč
 • zbývá 14 z 20
  Kniha + AUTORSKÉ ČTENÍ v kavárně s přípitkem a překvapením

  Sejdeme se v útulné pražské kavárně,kde vám předám knihu včetně věnování na přání. Poté přečtu pár povídek ze své sbírky. Miluji setkávat se a poznávat spřízněné duše. Věřím, že i vás potěší zažít nevšední odpoledne a že si do svého šuplíku radosti uložíte nezapomenutelný zážitek.
  Zajistím welcome drink a malé pohoštění. Netrpělivým pošlu knihou poštou a kdo si počká, tomu ji předám osobně. 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  819 Kč
 • zbývá 1 z 3
  5x radost ze čtení - BALÍČEK 5 knih  Máte ve svém okolí více žen či mužů, kterým by má kniha udělala radost? Nestačí vám pouze jedna či dvě a rovnou sáhnete po větším balíku? Tato odměna přesně splňuje vaše přání. Nejenže potěšíte více knihomolů najednou, navíc získáte výraznou slevu a ta za nákupy ve velkém stojí!
  Knihy zašlu poštou a postarám se o poštovné!

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  849 Kč
 • zbývá 3 z 3
  Kniha a k ní přidám i POVÍDKU na přání  Začtěte se do řádků povídky, kterou si sami zinscenujete. Vy si určíte téma, kdo bude hlavním aktérem a kde se bude příběh odehrávat. Stačí, když vymyslíte jednu větu, a zbytek povídky bude na mně. Vaše spolu-dílo můžete věnovat sobě či někomu blízkému jako velice originální dárek.
  Obojí vám zašlu poštou.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  850 Kč
 • zbývá 6 z 10
  Ke knize MASÁŽ a čajový zážitek pro potěšeni vašich smyslů

  Nechte se hýčkat. Dopřejte odpočinek všem vašim smyslům v domácím útulném prostředí v Praze na Barrandově. Vyhraďte si dvě hodiny času a užijte si masáž dle vlastního výběru – reflexní terapie, lymfodrenáž, klasická masáž. Kromě kvalitní péče můžete ochutnat sypané čaje podávané ve stylovém kamenném nádobí. Maséra pana Jirku Javůrka znám osobně, a proto jej mohu vřele doporučit. Po každé návštěvě vyjdu jako znovuzrozená.
  Kniha k této odměně vám dojde poštou. 
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • zbývá 5 z 5
  Kniha + MENTORING – individuální hodinové setkání s podporou

  Vedle psaní se rovněž věnuji mentoringu. Nástroje a metody jsem získala díky studiu psychoterapie, výcviku a dalším kurzům. Rozhovorem vás provedu s laskavostí a empatií. Nabídnu podporu v tématech dle přání, ať se jedná o sebe-péči, psychohygienu, stanovení hranic, či prožívání přítomného okamžiku. Záleží jen na vás, v čem potřebujete posílit. Individuální hodinové setkání na místě konání se domluvíme individuálně.
  • Osobně v prostoru OÁZA (Praha 10 Strašnice).
  • Či online (Skype, Google Meet, Streamyard).
  V případě setkání naŽIVO vám knihu předám osobně, jinak zašlu poštou. 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 100 Kč
 • zbývá 2 z 2
  10 KNIH pro vás aneb čtěte ve velkém!  Čtete rádi ve velkém a pět knih je málo? Nevadí. Myslela jsem i na vás! Více kusů rovná se více radosti, což vám tato nabídka zaručí 10x. K tomu navrch si užijete velkou slevu, takže obdarovávání se meze nekladou.
  Knihy vám zašlu poštou a mohu na požádání připsat i osobní věnování. 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 750 Kč
 • zbývá 3 z 5
  Kniha + VIP den s autorkou v Průhonickém parku


  Zvu vás na setkání v přátelské atmosféře, kde budeme mít prostor povídat si o životě či sdílet další zajímavosti. Budete mít příležitost zjistit o mně více a zeptat se na vše nejen kolem psaní. Nic si s sebou neberte, vstupné i občerstvení zařídím já.  Kdo ví, třeba se začne psát příběh nového přátelství…
  Knihu vám předám i  s osobním věnováním a záložkou.

  Doručení odměny: do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 800 Kč
 • zbývá 2 z 2
  Kniha a k ní BURLESKA s Angelinou Angelic v Praze (Centrum Tance)

  Staňte se Bohyní a užijte si hodinu dokonalosti a krásy ve společnosti burleskní Divy Angeliny Angelic! Zažijte nezapomenutelný okamžik sebepoznání a přijetí svého těla se všemi jeho křivkami a záhyby.
  Jelikož jde o opravdu luxusní zážitek, tak jsem pro vás připravila jedinečnou akci 1 + 1, abyste si ho užila spolu s kamarádkou.
  Knihy vám doručí pošta. 

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 3 z 3
  Kniha + Péče s luxusní francouzskou kosmetikou SOTHYS v salonu JMK PHOTO & BEAUTY

  Dopřejte si dvojí relax v salonu JMK PHOTO & BEAUTY v České Lípě.
  Jeden relax si dopřejete při čtení mých povídek a druhý v profesionálním salonu s relaxační masáží hlavy, rukou nebo nohou dle vašeho výběru. Tato odměna je symbolem skvělého propojení krásy, odpočinku a pohodlí. Tři z vás se mohou těšit na úžasný tříhodinový zážitek. Malé občerstvení v ceně!
  Knihu, ke které  přidám záložku vám pošlu poštou.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • zbývá 1 z 1
  Kniha a k ní SALON VLásky - Marcel Šťástka

  Také už vyhlížíte jaro?
  Každý den sleduji nesmělé výhonky prvních kvítků a miluji chytat bronz do svých rozpuštěných vlasů. Právě ty po dlouhé zimě potřebují vydatnou péči a tato odměna jim padne jako ulitá. Marcel Šťástka https://www.facebook.com/vlaskymarcelastastky dopřeje jedné z vás vymazlenou péči – barvu a střih pro vaše kadeře.
  Do jeho rukou se svěřuji již sedmým rokem a pravidelně ho můžete vídat v rámci proměny pořadu Sama doma.
  Jeho salón vás přizve do světa krásy, z něhož vyjdete jako Diva. Doporučuji udělat si foto PŘED a PO…
  Knihu i voucher vám zašlu poštou.
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  S knihou profesionální fotografie v Praze či u Máchova jezera

  Staňte se modelkou a zvěčněte svou jedinečnost v rukou TOP fotografky.  Podtrhněte svou krásu a objevte kouzlo toulání se po Praze či zastavení u Máchova jezera (dle vašeho výběru). V kombinaci s úchvatným prostředím vzniknou fotografie, které si s radostí vystavíte. Tato exkluzivní odměna je v nabídce pouze jednou.
  Knihu vám pošlu poštou a k ní přidám i záložku.
   
   

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  1 500 Kč
 • Vyprodáno!!
  SPONZOR knihy, který umí investovat  Rozhodnutí stát se sponzorem mé knihy je obrovskou poctou a zaslouží si uznání. Svůj vděk vyjádřím přidáním vašeho loga na první stránku sbírky povídek, kterou vám zašlu na místo určení či předám osobně.
  Srdečně vám děkuji za štědrost a velice si vašeho daru vážím.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  SPONZOR knihy, který umí investovat

  Rozhodnutí stát se sponzorem mé knihy je obrovskou poctou a zaslouží si uznání. Svůj vděk vyjádřím přidáním vašeho loga na první stránku sbírky povídek, kterou vám zašlu na místo určení či předám osobně.
  Srdečně vám děkuji za štědrost a velice si vašeho daru vážím.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč
 • Vyprodáno!!
  S knihou profesionální fotografie v Praze či u Máchova jezera

  Staňte se modelkou a zvěčněte svou jedinečnost v rukou TOP fotografky Jany Marie Knotové.  Podtrhněte svou krásu a objevte kouzlo toulání se po Praze či zastavení u Máchova jezera (dle vašeho výběru). V kombinaci s úchvatným prostředím vzniknou fotografie, které si s radostí vystavíte. Tato exkluzivní odměna je v nabídce pouze jednou.
  Knihu vám pošlu poštou a k ní přidám i záložku.

  Doručení odměny: na adresu, do čtvrt roku po ukončení projektu na Hithitu

  5 000 Kč