Podpořte výstavbu hliněné pece pro MŠ Zemička

Hliněná pec bude využívaná ke kompletnímu vytápění interiéru školky, ale i pro pečení vlastního chleba, sušení ovoce, zeleniny, hub či bylin a příjemnému posezení ,,na peci". Provoz školky bude díky peci úsporný a šetrný k přírodě.

 • Vizualizace Mateřské školy Zemička

 • Vizualizace Mateřské školy Zemička

 • Vizualizace Mateřské školy Zemička

 • Příjemné venkovní posezení pro 20 dětí.

 • Rozlehlá zahrada pro mnoho využití.

 • Vizualizace hliněné pece

 • Pec bude tepajícím srdcem školky.

25 050 Kč
vybráno z 300 000 Kč

8%

8% splněno

19 lidí přispělo

Komunita, Vzdělávání

Milínov, Plzeňský kraj, Česko

Všechno, nebo nic. Projekt skončil 15.1.2023 v 15:49.

Zobrazit všechny odměny

Co je náš cíl?

Cíl Zemičky je celoživotní nasměrování lidí, občánků, v nejdůležitějším období, do 7mi let věku. Děti budeme rozvíjet smysluplnou prací, hrou i pohybem, samozřejmě vše venku, v náručí přírody. Děti budou součástí při přípravě dřeva a rozdělávání ohně v peci, uvidí a zkusí si vše kolem zdlouhavé cesty k upečení pecnu chleba, budou si pěstovat ze semínek zeleninu i ovoce. Voda k nám bude přicházet z hlubinného vrtu a špinavá voda ze Zemičky se bude čistit v kořenovém jezírku a zpět ji opětovně  budeme používat na zalévání zahrady a pro zvířata.  Budeme se učit šetřit i s vodou, která je od matičky přírody nenahraditelný dar.
Děti dostanou základ zdravého a jednoduchého stravování, potraviny budeme kupovat od místních farmářů - jednak je rádi podpoříme a pak ušetříme naši zemi od dalších zplodin, které se produkují přepravami. 
Nejdůležitějším CÍLEM  Zemičky je poslat do dalšího vzdělávání svobodné a zdravě sebevědomé lidičky, které u nás získali, přirozenou touhu po poznání, aby vždy dbali na mravní a etické hodnoty, které ve školce získali a aby měli stále dost lásky pro sebe, ostatní, svůj domov i svou vlast.

Detaily

Vzdělávací program Mateřské školy Zemičky je pečlivě propracovaný. Nejdůležitější období pro celou osobnost člověka je právě v období do 7mi let věku, proto v tomto senzitivním období je důležité umožnit dětem mít možnost velkého okruhu zájmů a činností. Vytvořit jim pro jejich rozvoj bezpečné a laskavé prostředí. Ve vzdělávacím programu Zemičky, který koresponduje s Rámcovým vzdělávacím programem, je na celostní rozvoj dětí myšleno. Děti se budou zodpovědně starat o drobná zvířata, o zeleninu a ovoce na zahradě, kterou si sami vypěstují. Šetrně budeme zacházet s vodou z hlubinného vrtu, která se přes kořenovou čističku bude vracet zpět do zahrady. Naučíme se hospodařit s vlastními potravinami od sytí semínek až po upečení vlastního chleba. Budeme hodně času trávit venku v přírodě, na zahradě, protože od přírody se máme stále co učit. Více na www.zemicka.cz

... a ještě něco navíc

Na začátku jsem byla já a moje myšlenka! Podporovalo ji mnoho rodičů  dětí, s kterými jsme se během mé práce setkala.
Mnohokrát jsem sen opustila, ale zase mi přicházel na mysl a tak jsem v roce 2016 založila společnost Mateřská škola Zemička s.r.o.
Název školky jsem si pamatovala totiž  z nočního snu, který byl velmi živý. Zdálo se mi o malých dětech, jak sázejí semínka do země a slyšela jsem je jak říkají, že je to jejich zemička, z které semínka vyrostou. To slovo ZEMIČKA jsem si do rána v paměti uchovala a věděla jsem, že mi byl "poslán" název školky. 
Pozemek na stavbu školky jsem sháněla nelehce, pozemky, které mi město Plzeň nabídlo byly ošklivé, malé, sousedící s hlučným provozem atp. Obcházela jsem obce kolem Plzně, starostové byli  záměrem nadšeni, ale pozemek pro školku neměli, až jsem došla do Milínova, kde mi paní starostka s úsměvem řekla, že jsem byla seslaná do Milínova samým nebem a že takovou školku v obci chce.
Pozemek, který jsem si vybrala, je báječně položený s výhledem do krásného okolí. Původní skica na stavbu v organickém stylu byla plánovaná pro 40 dětí. Celou projektovou dokumentaci jsem nechala zpracovat a po půl roce jsem si byla vyzvednout vysněnou listinu STAVBA POVOLENA!  Byla jsem z ní tak nadšená, že jsem s ní první noc i spala. V tomto roce se psalo datum 2019.
Stále jsem sledovala dotace, granty, vždy vypadalo, že finance budou. Nevyšlo nic! Myslím, že není ředitel podniku v Plzeňském kraji, který by nedostal můj dopis se žádostí o podporu při zbudování mateřské školy, která by dbala na to, aby z ní vycházeli poctiví, pracovití a zvídaví občánci, které naše společnost potřebuje. Nevyšlo nic!
Už byl prosinec 2021, když mi zavolal pan Kozelek z Nadace Zeměkvět, že četl webové stránky Zemičky a že se mu záměr velmi líbí
a že i můj hlas do telefonu zní věrohodně. Koncem prosince poslal na účet školky 300 tisíc korun. 
V lednu 2022 volal pan Kozelek znovu, že se rozhodl poslat na účet Zemičky částku, kterou ještě nikdy nikomu neposlal...3 200 000 Kč.
Tedy na začátek budování peníze byly. Ještě se přidružila další komplikace, několikanásobně se zvýšily ceny stavebního materiálu.
Všem nám bylo jasné, že budovu pro 40 dětí není reálné postavit ani za  4 miliony korun.
Začali jsme znovu skicou, a to jen pro 20 dětí. Jednodušší a lacinější provedení. Projektovou dokumentaci na změnu stavby projektantka kreslila po nocích. Změna povolena a v červenci 2022 bagr vjížděl na stavební pozemek na výkopové práce.
Veškeré práce šly díky šikovným chlapům rychle od ruky, hrubá stavba i s krovem jsou již hotové a do konce roku bude kompletně zastřešeno. Vím, že budou chybět ještě peníze na dovybavení a kořenovou čističku a také na pec, jež bude dominantou školky.
S velkou pokorou přijmu  peníze vybrané od dobrých lidí, pro výstavbu hliněné pece v mateřské škole Zemičce.  U rozehřáté pece, budou srdečně vítáni. 

Kdo jsme?

Kdo jsem JÁ?

Mně se tady na SVĚTĚ moc líbí, jsem zdravá, mám krásnou práci, zdravou a velkou rodinu a ještě se mi plní můj sen! 

Jako malá holka už jsem si často hrála na učitelku.  Na základní škole jsem učila spolužáky: plavat, bruslit a lyžovat, uměla jsem to nějak dříve, než oni.  Po  ukončení základního vzdělání jsem, stejně jako kamarádka začala studovat Strojní průmyslovku v Plzni. Vůbec mne to nebavilo, svoji budoucnost jsem si nedokázala představit -  stát u rýsovacího prkna!

Až po narození mých tří dětí jsem věděla, kde chci pracovat.  Neměla jsem dosud pedagogické vzdělání, a tak díky výkonnostním třídám v plavání a gymnastice, jsem  na PF v Plzni získala práci jako učitelka plavání. Po několika letech  jsem se zúčastnila a vyhrála konkurz na nepedagogického pracovníka k dětem předškolního věku do programu Začít spolu na pozici asistent pedagoga.

 V té době jsem začala studovat VOŠ ve Svatém Jánu pod Skalou. V MŠ jsem přešla do funkce učitelky a úspěšně školu dostudovala.

Jako praxi ke škole ve Svatém Jánu jsem si splnila na Základní škole ve Stodě. Zde mne později paní ředitelka nabídla místo učitelky na 1.stupni, dokonce mně dovolila učit podle programu Začít spolu - učila jsem projektově, hodnotila děti písemně, učila jsem podle potřeb a tempa dětí. Krátce  jsem také pracovala jako lektorka programu Začít spolu, podporované společnosti Open society fund. Následně jsem nastoupila do Waldorfské MŠ v Plzni v Božkově, kde jsem 2 roky zastávala funkci ředitelky. Nyní si užívám tříleté děti v DS Malíček, jako vedoucí pedagog.  Z mé letité praxe si troufám říci, že děti mne mnoho naučily. S mnohými z nich jsem v  kontaktu dodnes, vzpomínají na společně strávený čas ve školce s radostí a vděčností.  

Teorii, mnohá moudra a vědomosti jsem získala od báječných pedagogů ve Vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Jánu pod Skalou. praktické zkušenosti jsem nabírala během celých třiceti let u dětí   a stále mne baví o nich přemýšlet,  porozumět jim, dopřávat jim radost, probouzet v nich potřebu poznávání  a vést je poctivou cestou.

Nyní přede mnou stojí úplně nová situace a  zkušenost - dostavění, vybavení a zprovoznění  mateřské školy Zemičky v Milínově.

Zatím školka  k sobě přitahuje samé báječné lidi, tak pokud to bude i do budoucna, pak bude Zemička  vzdělávat děti s lehkostí a 

láskou. 

Proč to děláme?

Co mne přimělo k tomu, abych oslovila Hithit ?

Myšlenka pro tento projekt je na světě víc jak 10 let. Pozemek jsem sháněla kolem města Plzně dva roky, pak až v Milínově mne paní starostka s radostí nabídla pozemek pro výstavbu školky s tím, že bude velmi ráda, když školka (takováto) vznikne právě v Milínově.

2300m2 jsem zakoupila za své peníze. Dále jsem hlídala dotace a vyhlášení grantů, psala několikrát na Plzeňský kraj, byla jsem i osobně, zda nepomohou takto ekonomické a ekologické školce ke vzniku. Každý mi nějakým způsobem něco doporučil, ale vlastně nikdy nic konkrétního se bohužel nestalo. 

Jelikož jsem učitelka, tak asociace mi připodobnila pohádku  O slepičce a kohoutkovi.:)

Vypsala jsem si z okolí Plzeňského kraje  firmy, oslovila jejich majitele, ředitele, vždy napsala osobní dopis - v žádném případě jsem neposílala jediný standardní. Našla jsem si kontakty na několik milionářů v naší republice, těm jsem také, jak jsem nejlépe ze srdce popsala cíl a smysl školky Zemičky a vždy zdůraznila, že školství se nerovná byznys, ale je to vklad do naší další generace. Nikdo nic neodepsal! 

Vrátila jsem se zase zpět ke své peněžence a bohatýrskému finančnímu daru od Nadace Zeměkvět z Orlilckých hor a díky tomu má  Zemička dnes podobu hrubé stavby.  Koncem měsíce listopadu bude  kompletně zastřešená, samozřejmě zelenou střechou.

Jedna dost nákladná část stavby je zhotovení samostatné hliněné pece, proto jsem si troufla oslovit Hit-Hit. Základní myšlenkou je vychovávat děti ke svobodě, samostatnosti, nezávislosti a to je myšleno i ve vztahu k energiím. V peci si vyrobíme teplo kdy chceme, kolik chceme, ale musíme se také o to přičinit - tedy přípravou dřeva. Však všechna práce kolem školky bude spojená s hrou a zábavou. Pro další generaci budou mít  lidé s takovou zkušeností  velkou výhodu.

   Doufám, že  mnoho lidí, kteří vychovali své děti podobným způsobem, jako to bude v Zemičce, mi potvrdí, že tyto děti se v životě neztratí, že jsou šťastné a úspěšné. Věřím, že  lidé uvěří a rádi tento projekt podpoří. Děkuji. Slávka

Komentáře

Vyberte si odměnu za váš příspěvek

 • prodáno 6
  Dobrý skutek

  Jsem skutečně ráda, že podpoříte tento projekt a věřte, že je  tvořen srdcem a laskavostí k dětem a jejich rodičům.
  Fungováním pece,  srdce školky, rozžehneme nejen jediný zdroj tepla v interiéru, ale také zdroj pro upečení základní potraviny - chleba. Jelikož budou děti účastny veškeré přípravy a práce kolem topení a pečení (bez práce nejsou koláče:-)) budou znát hodnotu této potravy, budou vědět, jak zacházet s ohněm, budou uvážlivě využívat všechny zkušenosti, které s přírodními zdroji v Zemičce zažijí. Budou si umět poradit v každé situaci!

  V tomto zařízení budete kdykoliv vítáni. Za všechny děti DĚKUJI!

  Výše dobrého skutku lze libovolně navýšit. 

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  150 Kč
 • zbývá 147 z 150
  Taška s logem školky

  Plátěná taška v přírodní barvě s vkusně umístěným logem školky. Možno použít pro bezobalový nákup, pro uložení pečiva, pro jakoukoli příležitost představení své dobročinnosti a současně propagaci Zemičky. 

  Předání bude probíhat vždy po vzájemné domluvě, prosím uveďte na sebe kontakt.
  Doručení je v ceně odměny.

  Doručení odměny: do roku po ukončení projektu na Hithitu

  200 Kč
 • zbývá 23 z 30
  Odběr chleba z pece

  Jedná se o měsíční odběr chleba  upečeného v naší peci. Poukázka bude na 5 pecnů  s láskou pečeného chleba.
  Předání bude probíhat vždy po vzájemné domluvě osobně, prosím uveďte na sebe kontakt.
  Doručení je v ceně odměny.

  Doručení odměny: déle než rok po ukončení projektu na Hithitu

  800 Kč
 • zbývá 40 z 40
  Nástěnný kalendář

  Velikost kalendáře cca 50 x 50 cm s fotkami, obrázky i texty dětí, sesbíráno z celého jednoho roku chodu Zemičky.

  Předání kalendáře bude příjemné při osobním setkání a našem osobním poděkování, případně přes Zásilkovnu.
  Doručení je v ceně odměny.

  Doručení odměny: Zásilkovna, déle než rok po ukončení projektu na Hithitu

  1 000 Kč
 • zbývá 18 z 20
  Prožitý den v Zemičce

  Zveme Vás k nám, abyste s námi prožili celý den plný zážitků, legrace, pohybu, ale i práce kolem zvířátek a rostlinek.
  Pozvánka platí i ke stolu. Stravovat se budeme zdravě a mňam mňam.

  Pozvánka platí pro celou rodinu (rodiče + děti) a na termínu se domluvíme jakmile to bude aktuální. 

  Doručení odměny: déle než rok po ukončení projektu na Hithitu

  2 000 Kč
 • zbývá 19 z 20
  Pozvánka na slavnost roku

  Vzdělávací program Zemičky se odvíjí od chování MATičky přírody po celý rok. Každý měsíc vychází jedna Slavnost, která toto období charakterizuje. V září je slavnost HOJNOSTI, v říjnu Michaelská slavnost, v listopadu Martinská slavnost, v prosinci, v adventní době je Vánoční slavnost.
  V lednu je slavnost Tříkrálová,  v únoru je Masopust, v březnu je Vynášení Morany, v dubnu je Vítání jara, v květnu Otevíráme studánku a v červnu je Slavnost Svatojánská a loučení s předškoláky.
  Rádi Vás uvítáme na jakékoliv této slavnosti a budete našimi vzácnými hosty.

  Pozvánka platí pro celou rodinu (rodiče + děti) a na termínu se domluvíme jakmile to bude aktuální. 

  Doručení odměny: déle než rok po ukončení projektu na Hithitu

  3 000 Kč